Złota 44: Urzędy potwierdzają argumentację Orco

2010.06.21

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego i Ministerstwo Infrastruktury przesłały do Orco Property interpretacje prawne na temat uzyskiwania zgody na odstępstwo od warunków techniczno-budowlanych. Pisma te potwierdzają, że zastosowana przez inwestora procedura przy Złotej 44 była w pełni prawidłowa, co jest jednym z wątków skargi kasacyjnej Orco do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

24 czerwca br. odbędzie się w NSA rozprawa kasacyjna od werdyktu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, uchylającego pozwolenie na budowę dla Złotej 44. Orco Property wielokrotnie podkreślało, że orzeczenie zostało wydane przez WSA w oparciu o całkowicie błędne przesłanki i niewłaściwą ocenę stanu faktycznego. Uzyskane od Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz Ministerstwa Infrastruktury interpretacje stanowią kolejny dowód na potwierdzenie słuszności argumentacji kasacyjnej inwestora.

Przypomnijmy, że WSA uznał, jakoby postanowienia o udzieleniu zgody na odstępstwa od warunków techniczno - budowlanych zapadły z naruszeniem prawa. Stwierdził, że postępowanie w sprawie udzielenia takiej zgody zostało przeprowadzone przed wszczęciem postępowania dotyczącego zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, a nie w jego trakcie.

Tymczasem w przesłanej przez Departament Prawno-Organizacyjny GUNB interpretacji jest napisane wyraźnie, że "wniosek o odstępstwo od warunków można złożyć zarówno przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę, razem z wnioskiem o pozwolenie, jak i w trakcie postępowania". Orco Property, które złożyło wniosek o odstępstwo od warunków techniczno-budowlanych przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę Złotej 44, postępowało więc zgodnie z prawem i obowiązującą praktyką. Z kolei Urząd m.st. Warszawy udzielił zgody na te odstępstwo także zgodnie z przepisami prawa, co potwierdza drugie pismo z Departamentu Rynku Budowlanego i Techniki Ministerstwa Infrastruktury.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego jest instytucją odpowiedzialną za prawidłową realizację inwestycji budowlanych w Polsce, zaś Ministerstwo Infrastruktury (po wchłonięciu dawnego Ministerstwa Budownictwa) wydaje organom samorządowym upoważnienia do udzielenia zgód na odstępstwa od warunków techniczno-budowlanych, wnikliwie badając uprzednio zasadność takiej decyzji. Stąd też opinie tych instytucji są niezwykle miarodajne.

Mam nadzieję, że NSA nie będzie miało już żadnych wątpliwości, które uniemożliwiałyby definitywne zakończenie sprawy 24 czerwca


- mówi Krzysztof Godleś, dyrektor ds. rozwoju Orco w Polsce.

Zwłaszcza, że wykażemy jasno i dobitnie, że WSA się mylił

- dodaje Krzysztof Godleś.

Warto dodać, że Orco Property otrzymało także opinię Mazowieckiej Izby Architektów na temat procedury uzyskiwania zgody na odstępstwo od warunków techniczno-budowlanych. Również ta opinia ta w pełni potwierdza procedurę uzyskiwania odstępstw przeprowadzoną przez inwestora.

Źródło: ORCO Poland

Inne wiadomości o Złota 44, Orco Property Group

Komentarze


  • TOM
    Gość
    2010-06-24 08:22:47
    OBY SĄ WYRAŻIŁ ZGODE NA DOKOŃCZENIE BUDOWY WIEŻOWCA W KSZTAŁCIE ŻAGLA BO TEN WIEŻOWIEC BYŁ BY WIZYTÓWKĄ MIASTA

Odpowiedz

Komentujesz jako gość.