Warszawska Skysawa na testach aerodynamicznych

2019.08.12

Polski Holding Nieruchomości we współpracy z Politechniką Warszawską przeprowadził testy w tunelu aerodynamicznym dla swojej najważniejszej inwestycji - SKYSAWA. Wyniki analizy wiatrowej pozwolą zoptymalizować konstrukcję i materiały użyte przy realizacji kompleksu, a tym samym zmaksymalizować poziom bezpieczeństwa i komfortu zarówno użytkowników budynków, jak i okolicznych mieszkańców.

Potrzeba przeprowadzenia badania aerodynamicznego dla modelu 155-metrowej wieży wchodzącej w skład kompleksu SKYSAWA wynikała z dwóch czynników: jej lokalizacji - w centrum Warszawy, w sąsiedztwie gęstej zabudowy mieszkalnej i komercyjnej, oraz wysokości. Na podstawie uzyskanych wyników z testów aerodynamicznych Polski Holding Nieruchomości zamierza zoptymalizować konstrukcję i materiały użyte przy realizacji inwestycji.

Dzięki przeprowadzanym badaniom konstrukcja budynku zostanie zoptymalizowana pod kątem możliwych drgań oraz odchyleń budynku. Badania pozwolą także ustalić zakres oddziaływania SKYSAWA na okoliczną zabudowę oraz układ urbanistyczny miasta, co może mieć wpływ na jakość powietrza w samym centrum miasta. Naszym celem jest zapewnienie zarówno przyszłym najemcom inwestycji, jak i okolicznym mieszkańcom jak najlepszych warunków - wyjaśnia Tomasz Górnicki, wiceprezes zarządu ds. inwestycji Polskiego Holdingu Nieruchomości.

Testy aerodynamiczne przeprowadza się z dwóch powodów. Pierwszy z nich to konieczność ustalenia obciążeń na budynku wysokościowym, a w szczególności jego elewacji. Jest to informacja potrzebna do poprawnego zaprojektowania obiektu, jego struktury oraz struktury jego elewacji tak, żeby była bezpieczna. Drugi powód to weryfikacja wpływu wstawienia budynku w istniejącą zabudowę na komfort mieszkańców. Każda modyfikacja w tym zakresie powoduje zmianę warunków przepływu powietrza, w szczególności w pobliżu ziemi i może przyczynić się do pogorszenia się warunków przewietrzania lub powstawania lokalnie bardzo dużych prędkości wiatru, które mogą być uciążliwe dla mieszkańców - tłumaczy dr hab. inż. Jacek Szumbarski, profesor Politechniki Warszawskiej.

Badanie aerodynamiczne modelu 155-metrowej wieży wchodzącej w skład kompleksu SKYSAWA zostało przeprowadzone w tunelu aerodynamicznym Zakładu Aerodynamiki Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. W tym celu na obrotowej platformie umieszczono model wieży wykonany z plexi w skali 1:350 oraz modele zabudowy znajdującej się w promieniu 500 m od inwestycji PHN. Na ścianach i na dachu modelu SKYSAWA rozmieszczono ponad 350 punktów pomiarowych ciśnienia. Na podstawie zarejestrowanych pomiarów wartości ciśnienia obliczono obciążenia wiatrem elewacji budynku oraz obciążenia wiatrem jego konstrukcji. Badania zostały przeprowadzone w całym zakresie kierunków wiatru od 0 do 360 stopni dla 36 kierunków wiatru.

Wyniki analizy wiatrowej dowodzą, że planowana inwestycja spełnia współczesne wymagania związane ze swobodnym przepływem powietrza i nie wpłynie w stopniu odczuwalnym na pogorszenie warunków napływu wiatru w centralne rejony Warszawy i nie naruszy istniejącej naturalnej wentylacji miasta w rejonie klina napowietrzającego.

Źródło: Urbanity.pl

Komentarze


  • elewaw
    Gość
    2019-08-15 12:09:33
    Super i to mi się podoba

Odpowiedz

Komentujesz jako gość.