Mapa

Mota-Engil Polska S.A.

Adres
Opolska 110
31-323 Kraków
woj. małopolskie

Informacje

Forma własności
Spółka akcyjna
Status
Telefon
(0-12) 6648000
NIP
6750001573

Profil firmy Mota-Engil Polska

Oferta

- budowy, modernizacji i remontów autostrad i lotnisk oraz dróg, ulic, parkingów i ciągów pieszych,
- budowy kanalizacji,
- masowych robót ziemnych wysokowydajnym sprzętem,
- frezowania i cięcia nawierzchni bitumicznych oraz betonowych,
- wykonanie nawierzchni w każdej technologii

1. Produkcja:
- wszystkich rodzajów mas bitumicznych, (w tym z asfaltem modyfikowanym i SMA, asfaltem twardolanym), betonowych
- wyrobów prefabrykatów betonowych i żelbetowych do celów budownictwa drogowego i mostowego
- kruszyw drogowych;

2. Usługi:
- laboratorium drogowego w pełnym zakresie badań,
- wykonywanie ekspertyz stanu konstrukcji dróg,
- opracowywanie technologii robót,
- przeprowadzanie badań kontrolnych wykonawstwa poszczególnych asortymentów robót,
- atestowanie materiałów drogowych,
- opracowywanie recept do produkcji mas bitumicznych i betonowych,
- wykonywanie kosztorysów ofertowych,
- remonty w pełnym zakresie sprzętu drogowo-transportowego.