Polityka Prywatności dla domeny urbanity.pl

Uszanowanie prywatności użytkowników naszego portalu jest dla nas niebywale ważne. W dalszej części dokumentu dowiesz się więcej o informacjach przekazywanych witrynie, gdy ją przeglądasz. Pamiętaj, że nigdy nie przekazujemy za darmo ani odpłatnie tych informacji podmiotom czy osobom trzecim. Korzystając ze stronu urbanity.pl możesz się czuć całkowicie bezpiecznie.

Pliki logów

Podobnie jak niemal wszystkie strony w Internecie zbieramy pliki tzw. logów, które są generowane w wyniku aktywności użytkowników na stronie. Pliki te archiwizują numery IP, nazwę hosta, nazwę dostawcy Internetu (np. Dialog, Cyfrowy Polsat lub Orange), rodzaj i wersję przeglądarki internetowej (np. Chrome, Internet Explorer lub Mozilla Firefox), całkowity czas oraz podstrony, które odwiedził internauta przeglądając zasoby www urbanity.pl.

Pliki cookie oraz sygnalizatory WWW

Witryna korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczek) do przechowywania różnych spersonalizowanych informacji, takich jak np. dane o logowaniu na stronie. Pliki cookie mogą pozostawiac również wyświetlane tutaj, a pochodzące z zewnętrznych serwisów, systemy reklam dzięki, którym utzrymuje się strona. Część reklamodawców (np. Google i jego system reklamowy Google AdSense) może korzystać z "ciasteczek", czy tzw. sygnalizatorów WWW, które w momencie wyświetlenia reklamy przesyłają informacje o adresie IP, dostawcy Internetu, rodzaju przeglądarki internetowej oraz o ewentualnie zainstalowanym na komputerze użytkownika dodatku Flash. Pozwala to na lepszą personalizację reklam poprzez tzw. geotargeting (np. wyświetlanie oferty sklepów warszawskich dla użytkowników ze stolicy) albo dobieranie tematyki wyświetlanych reklam na podstawie wcześniej przeglądanych stron (np. jeżeli ktoś przeglądał przez ostatnią godzinę strony o laptopach, wyświetlić mu się mogą oferty sklepów z laptopami - nawet na stronach o tematyce niezwiązanej z komputerami czy elektroniką).

Pliki cookie DoubleClick DART

Innym rodzajem ciasteczek z których korzysta witryna, są pliki cookie DART, które są wykorzystywane przez system dostarczania reklamo Google DoubleClick. System ten może tworzyć pliki cookies gdy odwiedzasz strony wyświetlające ten rodzaj reklam internetowych lub niekiedy również reklamy Adsense. Bada on anonimowo zainteresowania użytkownika i wyświetla zgodne z nimi reklamy. Dzięki temu użytkownik nie musi oglądać nieinteresujących lub ciągle tych samych reklam. Warto podkreślić, że pliki cookie DART w żaden sposób nie identyfikują jednoznacznie użytkownika i nie zapisują informacji typu adres email, imię, nazwisko internauty czy numeru karty kredytowej.

Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia plików cookies używając przeznaczonej do tego funkcji przeglądarki lub instalując przeznaczony do tego program. Należy jednak pamietać, że takie działanie może uniemożliwic korzystanie z części funkcjonalności strony, np. logowania się na niej.

Ochrona danych użytkowników posiadających konto na urbanity.pl

1 Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest firma WebMediaTech z siedzibą w Bełchatowie, NIP: 769-210-37-82, REGON: 100507262. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Dane osobowe podawane w formularzu rejestracji użytkownika zwykłego lub PRO są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Administrator Danych

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: adres e-mail, numer telefonu, adres IP.

Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter

Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@urbanity.pl.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

W przypadku nie wyrażenia zgody na powyższe warunki prowadzonej przez nas polityki prywatności prosimy o opuszczenie strony.