Galeria Świdnicka sprzedana


2013.04.02
Autor: Urbanity.pl
Zawarto przedwstępną umowę sprzedaży Galerii Świdnickiej. Rank Progress SA oddała obiekt w ręce spółki Elsoria Polska I. Wartość transakcji ustalono na kwotę 25 milionów euro, czyli około 104 milionów złotych według kursów walut z dnia zawarcia umowy.

Sprzedaż Galerii Świdnickiej to kluczowa transakcja, mogąca wpłynąć na dalsze losy legnickiego dewelopera. Jej założeniem jest pozyskanie dodatkowych środków finansowych na realizację bieżących i planowanych przez spółkę Rank Progress SA inwestycji oraz pokrycie nieprzewidywanych kosztów. W umowie przedwstępnej pomiędzy Rank Progress a Elsoria Polska I zawarto zapisy zapewniające bezpieczeństwo i atrakcyjność transakcji sprzedaży.

Według jej treści, Elsoria Polska I zobowiązuje się do udzielenia Rank Progress pożyczek na kwotę 22 milionów złotych, o które może pomniejszyć płatność za nabywaną nieruchomość. Rank Progress ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Galerii Świdnickiej do 15 września tego roku w wypadku, gdy otrzyma atrakcyjniejszą ofertę kupna od innego podmiotu. Jeśli spółka skorzysta z tego prawa, będzie musiała zwrócić Elsorii pożyczki wraz z odsetkami według oprocentowania 10% w skali roku.

Prezes Rank Progress SA, Jan Mroczka, nie ukrywa, że spółka prowadzi negocjacje z innymi firmami zainteresowanymi zakupem Galerii Świdnickiej. Jest to obiekt bardzo atrakcyjny, generujący stabilne zyski, który cieszy się dużym popytem. Podpisana przez Rank Progress umowa przedwstępna stanowi zabezpieczenie na wypadek, gdyby nie udało się zakończyć rozmów zgodnie z oczekiwaniami.

Komentarze

Brak wpisów.

Napisz komentarz

Komentujesz jako gość.