Przełom w sprawie budowy hotelu przy Podgórnej 7 w Poznaniu


2019.12.19
Autor: Urbanity.pl
Structure Capital dysponuje już oceną Narodowego Instytutu Dziedzictwa ws. zburzenia pozostałości po byłym oddziale chirurgicznym przy ulicy Podgórnej 7 w Poznaniu. Inwestor chce w tym miejscu postawić hotel.

Structure Capital jest spółką, która obecnie realizuje w Poznaniu luksusowy apartamentowiec Saint Martin Residences oraz 4-gwiazdkowy hotel przy ulicy Zielonej 4. Od 2017 roku jest właścicielem budynku po byłym oddziale chirurgicznym, który od 2005 roku stoi opuszczony i popada w ruinę.

Od ponad roku firma toczy walkę z Konserwatorem Zabytków o zburzenie pozostałości po byłym oddziale chirurgicznym przy Podgórnej 7. Teraz pojawiła się szansa, gdyż wartość zabytkową budynku ocenił Narodowy Instytut Dziedzictwa - instytucja państwowa, stanowiąca zaplecze eksperckie dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego właśnie w zakresie ochrony zabytków.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Ministerstwa Kultury, sądu i do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, a w końcu właśnie i do Narodowego Instytutu Dziedzictwa, który jako pierwszy przygotował fachową i niezależną analizę wartości zabytkowej budynku na zlecenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Narodowy Instytut Dziedzictwa stwierdził, że obiekt przy Podgórnej 7 uległ znacznym przekształceniom w wyniku licznych przebudów, odbudowy powojennej i adaptacji do funkcji szpitalnej przez co został pozbawiony autentycznej substancji i wartości zabytkowej. W podsumowaniu NID stwierdza, że „Biorąc to wszystko pod uwagę, uznano, że automatycznie te decyzje pozbawiają budynki autentycznej substancji i wartości zabytkowej.”

Instytut wypowiedział się również na temat obecnego projektu rewitalizacji budynku:

Natomiast przedstawiony projekt architektoniczny wskazany przez MKZ do realizacji nowemu inwestorowi, mimo że wypełnia wszystkie zalecenia konserwatorskie i stanowi konsekwencje wcześniejszych ustaleń z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu, niesie ze sobą budowę zupełnie nowej „kamienicy” w nowym materiale budowlanym, która w związku z powyższym nie przekazuje autentycznych wartości zabytkowych, lecz będzie kopią naśladującą starsze rozwiązania.”

Mam również nadzieję, że wreszcie będziemy mogli przejść do rewitalizacji tej części miasta. Nie wierzę, bowiem że Wojewódzki Konserwator mógłby nie zastosować się do wniosków, które wynikają z zamówionej przez niego w NID ekspertyzy. Sprawa nie została załatwiona w terminie, bo urząd na tę niezależną opinię właśnie czekał. I tak jak jeszcze swoją pierwszą decyzję mógłby jeszcze bronić, bo bazował na niepełnym materiale dowodowym, tak teraz raczej takiej opcji nie ma. Gdyby się tak stało to jaskrawie pokazałoby stronniczość urzędników, którzy postanawiają przyjmować tylko wygodne dla siebie materiały. Tak nie może się dziać w Państwie prawa i taką decyzję oczywiście zaskarżymy, ale wystąpimy również do rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o ochronę. Jeżeli potwierdzimy zarzuty o stronniczości, to z pewnością, będziemy dążyć, żeby pociągnąć do odpowiedzialności konkretnych urzędników, którzy za tę stronniczość odpowiadają.” - powiedział Alan Szawarski - prezes Structure Capital.

Spółka postanowiła ponownie złożyć wniosek o rozbiórkę nieruchomości i zastąpienie go budynkiem autorstwa pracowni Easst Architects, w którym powstać ma reprezentacyjny hotel.

Komentarze


  • ba
    Gość
    2019-12-19 10:17:04
    Ta rudera już dawno temu powinna zostać zburzona.Nie wszystko co stare jest czy musi być zabytkiem.Projekt hotelu jak najbardziej trafny i całkiem zgrabny.Oby jak najszybciej został zrealizowany.

Odpowiedz

Komentujesz jako gość.