Coraz bliżej budowy Galerii Goplana w Lesznie

2011.02.11

W ciągu kilku najbliższych miesięcy powinny zakończyć się już wszystkie kwestie formalne poprzedzające rozpoczęcie budowy galerii Goplana w Lesznie.

Temat budowy centrum handlowego zainicjowany został jeszcze pod koniec 2009 roku, kiedy Rada Miejska Leszna podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna w kwadracie ulic, na którym zlokalizowany ma zostać obiekt. Chodzi o rejon ul. Wróblewskiego, Królowej Jadwigi, Dąbrowskiego i Niepodległości.

Sporządzenie zmiany studium pozwoliło na przystąpienie do kolejnego etapu prac planistycznych. - 25 marca 2010 roku Rada Miejska Leszna podjęła UCHWAŁĘ nr XL/491/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie centrum Leszna - informuje prezydent Leszna, Tomasz Malepszy. Kilka tygodni później, czyli 7 maja 2010 roku udzielono zamówienia na opracowanie kompletnego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo 17 maja 2010 roku zawarto umowę w sprawie wykonana analizy skutków oddziaływania wielkopowierzchniowych obiektów handlowych na społeczno-gospodarczą kondycję miasta.

- Ze względu na kontekst historyczny, funkcję oraz rangę struktury przestrzennej centrum w skali całego miasta, realizowane prace planistyczne odznaczają się najwyższym stopniem złożoności. Obszar opracowania obejmuje blisko 100 hektarów powierzchni zwartej, gęsto zaludnionej zabudowy śródmiejskiej, wśród której znajduje się wiele obiektów i miejsc objętych ochroną konserwatorską lub wymagających specjalnych studiów i analiz - wyjaśnia Tomasz Malepszy.

Urząd Miasta w Lesznie zakłada, że plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu, w którym ma powstać galeria powinien zostać podjęty w przeciągu kilku najbliższych miesięcy. - Przewiduje się, że prace planistyczne zostaną zakończone w połowie bieżącego roku pod warunkiem, że nie wystąpią inne nieprzewidziane okoliczności – zapewnia Tomasz Malepszy.

– Mamy nadzieję, że tak się stanie i już niebawem mieszkańcy będą mogli usłyszeć od nas dobrą informację o rozpoczęciu budowy – komentuje sytuację Michał Tur, manager ds. marketingu Galerii Goplana. Aby jednak tak się stało po uchwaleniu przez radnych Leszna miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dokument ten trafi do wojewody wielkopolskiego, który po prawnej akceptacji, wprowadzi go w życie.

Tymczasem Libra Project, odpowiedzialna za komercjalizację Galerii Goplana w Lesznie, poinformowała o podpisaniu kolejnej umowy. Do grona najemców galerii, wśród których znaczące miejsce zajmuje Multikino, oficjalnie dołączyła marka Rossman. Sklep ten, zajmie powierzchnię blisko 450 m2.

Źródło: Urbanity.pl/mat.pras

Komentarze


  • mamrot
    Gość
    2011-02-14 11:44:52
    Ciekawe,czy się na to zgodzi biskup poznański.

Odpowiedz

Komentujesz jako gość.