Erbud przekazał do eksploatacji spalarnię odpadów w Koninie


2015.12.21
Autor: Urbanity.pl
21 grudnia 2015 r., po trwającej od 16 października fazie ruchu próbnego, została przekazana do eksploatacji pierwsza nowoczesna spalarnia śmieci w Polsce. Zakład w Koninie wybudowany przez konsorcjum z udziałem Erbudu został uruchomiony w trzy lata od podpisania umowy i dwa lata od rozpoczęcia prac na budowie.

21 grudnia 2015 r. konsorcjum z udziałem Erbudu przekazało do eksploatacji pierwszą z sześciu budowanych obecnie w Polsce spalarni odpadów komunalnych, zlokalizowaną w Koninie. Oznacza to zakończenie fazy ruchu próbnego i testów gwarancyjnych i rozpoczęcie przez spalarnię regularnego działania.

Inwestycja została zrealizowana w formule "Zaprojektuj i wybuduj". Projekt objął budowę Głównego Budynku Technologicznego z kotłownią, maszynownią turbozespołu, budynkiem oczyszczania spalin oraz budynku stabilizacji i zestalania popiołów. Pozostałe wykonane obiekty to m.in. hala wyładunkowa, bunkier magazynowania odpadów, hala waloryzacji żużla wraz z magazynem i budynek administracyjno-biurowy. Wszystkie obiekty powstały w ciągu dwóch lat od rozpoczęcia budowy, a w trzy lata od podpisania umowy z Inwestorem. Zakład w Koninie składa się z jednej linii technologicznej termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych, która pracując siedem dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę może zutylizować minimum 94 tys. ton odpadów zmieszanych.

Na budowie spalarni w Koninie konsorcjum z udziałem Erbudu współpracowało z kilkudziesięcioma lokalnymi przedsiębiorstwami. 73 proc. spośród wszystkich 89 firm podwykonawczych stanowiły firmy z regionu. Łącznie każdego dnia na budowie pracowało 230 osób. W gronie przedsiębiorców zaangażowanych przy projekcie w Koninie znaleźli się dostawca betonu Kon-Bet czy dostawcy konstrukcji stalowych Mostostal Słupca i PAK Service. Razem zużyto 17 tys. m3 betonu, 1800 ton stali zbrojeniowej i 1740 ton konstrukcji stalowych.

Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie został uruchomiony jako pierwszy z sześciu będących obecnie w budowie tego typu obiektów. Inwestorem konińskiego zakładu jest Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie. Projekt o wartości 387,7 mln zł brutto wykonało konsorcjum Integral Engineering und Umwelttechnik (Austria), Erbudu i Introlu. Inwestycja została dofinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Unii Europejskiej kwotą 164,5 mln zł netto. Pozostałą część inwestycji opłacono z pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 137,9 mln zł oraz ze środków własnych inwestora w wysokości 12,8 mln zł.

Spalarnia - oprócz Konina - będzie obsługiwać 36 gmin wschodniej Wielkopolski, zamieszkanych przez 376 tys. mieszkańców. W zakładzie spalane będą wszystkie wytwarzane w tym regionie odpady zmieszane. Instalacja wyposażona jest w turbinę upustowo-kondensacyjną, która pozwala uzyskać w wyniku spalania energię elektryczną oraz ciepło w trybie kogeneracji. Zakład będzie produkować 47 tys. MWh energii elektrycznej, odprowadzanej do sieci krajowej i 120 tys. GJ energii ciepłej, która trafi do sieci miejskiej. Wystarczy to do oświetlenia 50 tys. mieszkań i zaspokojenia 12 proc. rocznego zapotrzebowania na ciepło mieszkańców Konina. Jak zapewnia inwestor, wskaźniki emisji gazów cieplarnianych przez spalarnię są o 40 proc. niższe, niż wymagają tego restrykcyjne normy Unii Europejskiej. Ich wartość jest na bieżąco wyświetlana na tablicy umieszczonej przed budynkiem.

Komentarze

Brak wpisów.

Napisz komentarz

Komentujesz jako gość.