Erbud SA wykona kotłownię oraz infrastrukturę w elektrociepłowni

2015.09.02

Erbud SA zawarł kontrakt na budowę w formule "pod klucz" kotłowni z kotłem WR-25 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w elektrociepłowni Fortum Bytom SA - Elektrociepłownia Miechowice. Umowa o wartości 45,8 mln zł zostanie zrealizowana w terminie 14 miesięcy od daty zawarcia. Inwestorem jest Fortum Bytom SA.

Erbud SA w ramach kontraktu wykona m.in. dokumentację projektową wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę (jeśli wymagane), kompleksowe roboty budowlane i montażowe obejmujące dostawę kotła WR-25 wraz z instalacjami technologicznymi, instalację nawęglania, odżużlania, odsiarczania i odpylania, a także pełną infrastrukturę obiektu oraz dokona uruchomienia, rozruchu i przekazania obiektu do eksploatacji po przeszkoleniu personelu elektrociepłowni.

Prace zostaną wykonane w terminie 14 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Źródło: Urbanity.pl

Komentarze

Brak wpisów.

Napisz komentarz

Komentujesz jako gość.