Wojewoda blokuje warszawską uchwałę krajobrazową

2021.04.13

Złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego przez wojewodę mazowieckiego wstrzymuje dalsze procedowanie uchwały krajobrazowej przez miasto Warszawa. Oznacza to także przedłużenie chaosu reklamowego i samowoli firm reklamowych.

Przypomnijmy, że już 16 stycznia 2020 roku przyjęta została przez Radę m.st. Warszawy uchwały krajobrazowej, która jako pierwsza kompleksowo reguluje i porządkuje kwestię reklamy zewnętrznej na obszarze stolicy. Dzięki niej Warszawa miała w ciągu zaledwie dwóch lat od jej wejścia usunąć z przestrzeni publicznej większość wszechobecnych instalacji reklamowych, od lat zaburzających ład przestrzenny z powodu luk w polskim prawie.

Niestety 16 marca 2020 roku wojewoda postanowił uchylić uchwałę w całości, zarzucając Warszawie zarówno niewłaściwe procedowanie, jak i liczne przekroczenia kompetencji ustawowych. Miasto złożyło skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody do WSA. 8 grudnia 2020 r. sąd wydał wyrok – z jednej strony podtrzymał proceduralne zarzuty wojewody i decyzję o uchyleniu uchwały, z drugiej zaś niemal w całości oddalił zarzuty merytoryczne, podkreślając, że są one sprzeczne z celami ustawy, a ich uznanie uniemożliwiłoby ochronę ładu przestrzennego.

Wojewoda pomimo w części korzystnego dla siebie wyroku WSA postanowił jeszcze złożyć skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wstrzymuje to dalsze procedowanie uchwały krajobrazowej i może zablokować procedury legislacyjne w tej sprawie nawet na półtora rok.

Źródło: Urbanity.pl

Komentarze


 • Czytelnik
  Gość
  2021-04-13 10:09:42
  Ale zdjęcie ilustracyjne akurat nie pokazuje Warszawy tylko Poznań

 • kris
  Gość
  2021-04-14 07:44:54
  co to jest zdjęcie ilustracyjne? po polsku można?

 • Czytelnik
  Gość
  2021-04-14 10:33:58
  Można, to jest właśnie po polsku matołku. Masz, ucz się:
  Zdjęcie ilustracyjne - zdjęcie, które, ze względu na brak innego, bardziej szczegółowego zdjęcia, wstawiono do artykułu jako ilustrację mającą na celu zarysowanie kontekstu

Odpowiedz

Komentujesz jako gość.