Metro na Bemowie - jest zgoda wojewody na III etap realizacji odcinka zachodniego


2022.06.24
Autor: Iwona Maślak, Urbanity.pl
Budowa metra na Bemowie to największa inwestycja samorządowa w Polsce. Wojewoda mazowiecki wydał właśnie pozwolenie na budowę III etapu odcinka zachodniego.

Pozwolenie wydane przez wojewodę mazowieckiego dotyczy stacji C01, ul. Sochaczewska/ ul. Połczyńska, stanowiącej III etap realizacji odcinka zachodniego. Decyzja o budowie metra na Bemowie ma rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestorem jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Budowa metra na Bemowie w Warszawie to największa inwestycja samorządowa w Polsce i jest zadaniem wpisanym w "Strategię Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku" i jest jednym z ich głównych celów operacyjnych.

Zadaniem inwestycji jest poprawa jakości zintegrowanego systemu komunikacji publicznej m.st. Warszawy i ma zmniejszyć ruch samochodowy i hałas w stolicy. Budowa metra ma również poprawić jakość środowiska.

Decyzja została wydana na podstawie ustawy Prawo budowlane, ustawy o transporcie kolejowym oraz Kodeksu postępowania administracyjnego po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę i wniosku o pozwolenie na rozbiórkę złożonego 11 grudnia 2020 r. i uzupełnionego 15 stycznia 2021 r.

W dalszym etapie inwestycji, Warszawa oczekuje na wydanie postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, dotyczącego stacji C02 - przy ul. Rayskiego/ ul. Szeligowska.

Komentarze

Brak wpisów.

Napisz komentarz

Komentujesz jako gość.