Mapa

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr2 Wrobis S.A.

Adres
ul. Szewska 3
50-053 Wrocław
woj. dolnośląskie

Informacje

Forma własności
Spółka akcyjna
Status
aktywna
Telefon
(0-71) 3710200
Adres email www
wrobissa@wrobis.com.pl

Profil firmy Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr2 Wrobis

Oferta

- budownictwo przemysłowe
- budownictwo użyteczności publicznej
- budownictwo mieszkaniowe
- budownictwo ochrony środowiska
- budownictwo inżynieryjno - drogowe

- przygotowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie budownictwa przemysłowego, inżynieryjnego, mostowego i ogólnego
- konserwacja i rewaloryzacja zabytków
- wykonywanie opracowań projektowych
- samodzielne wykonanie kompleksowych robót budowlano - montażowych - "WROBIS" dysponuje własną bazą sprzętu specjalistycznego i środków transportu oraz warsztatami produkcji pomocniczej
- produkcja pomocnicza i usługi sprzętowo - transportowe

Wiadomości o firmie Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr2 Wrobis