Stabilizacja podaży na wrocławskim rynku powierzchni biurowych

2020.03.13

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield podsumowała ostatni rok na rynku nowoczesnych powierzchni biurowych we Wrocławiu.

Na koniec 2019 roku całkowity zasób powierzchni biurowej we Wrocławiu osiągnął poziom 1,18 miliona mkw. i na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy wzrósł o 147 300 mkw. Jest to już drugi rok z rzędu, kiedy wrocławski rynek biurowy powiększa swój zasób powierzchni o blisko 150 000 mkw.

Wrocław cały czas cieszy się zainteresowaniem ze strony międzynarodowych firm z branży nowoczesnych usług oraz firm technologicznych. Miasto przyciąga sektor usług dla biznesu światowej klasy specjalistami, wysoką jakością i efektywnością pracy, a także zrównoważonymi kosztami zatrudnienia. Dla firm z tego obszaru rozwinięty i stabilny rynek powierzchni biurowych, jaki mamy we Wrocławiu, stanowi zachętę dla dalszych inwestycji. W ciągu ostatnich pięciu lat rynek biurowy we Wrocławiu urósł ponad dwukrotnie, jednak wskaźnik pustostanów oraz stawki czynszu pozostają na relatywnie stabilnym poziomie – mówi Marcin Siewierski, Dyrektor Regionalny w dziale powierzchni biurowych, Cushman & Wakefield.

Największym projektem oddanym do użytku w 2019 roku była druga faza kompleksu Business Garden Wrocław, w której skład wchodzi 6 budynków o łącznej powierzchni 76 800 mkw. Tym samym projekt firmy Vastint stał się największym kompleksem biurowym we Wrocławiu oferującym łącznie ponad 113 000 mkw. Ponadto, w zachodniej części Wrocławia oddane do użytku zostały budynki Carbon Tower (Cavatina – 17 600 mkw.) oraz Cu Office B (Reino/Buma – 10 600 mkw.). Centrum Wrocławia powiększyło się o projekt Nowy Targ (Skanska – 24 600 mkw.) oraz City Forum: City One (Archicom - 11 250 mkw.).

Relatywnie duża aktywność deweloperów w ostatnich dwóch latach doprowadziła do ograniczenia ilości nowych inwestycji planowanych do oddania w latach 2020-2021. Na chwilę obecną w budowie znajduje się blisko 116 000 mkw., z czego tylko 56 000 mkw. zostanie oddanych do użytku w 2020 roku. W ostatnich dwóch latach aktywność deweloperów była skupiona głównie na zachodniej części Wrocławia. Natomiast projekty planowane do oddania do użytku na przestrzeni najbliższych dwóch lat znajdują się w części południowej oraz w centrum Wrocławia.

Popyt

Aktywność na rynku najmu we Wrocławiu spowolniła w porównaniu do ostatnich dwóch lat. W 2019 roku popyt brutto wyniósł 123 400 mkw., co jest wartością porównywalną do lat 2014 – 2016. Niemniej jednak połowa najemców, którzy zawarła umowy w 2019 roku, zdecydowała się na relokacje firm. Renegocjacje i ekspansje powierzchni stanowiły odpowiednio 36% i 14% wszystkich zawartych transakcji. Warto zauważyć, że około 40% wszystkich transakcji stanowiły umowy w budynkach będących w budowie.

Wrocław, po Warszawie i Krakowie, najlepiej radzi sobie z przyciąganiem inwestorów i budowaniem silnej pozycji na rynku nieruchomości komercyjnych w kraju. Miasto nieustannie wspiera programy współpracy z uczelniami wyższymi, lokalne władze są również aktywne na polu wsparcia dla startupów i pomocy w uzyskiwaniu finansowania dla przedsiębiorców. Wrocław jest też jednym z liderów pod względem lokowania inwestycji zagranicznych. Według rankingu „Europejskie miasta i regiony przyszłości 2018/19”, który opracował magazyn FDI należący do grupy Financial Times, Stolica Dolnego Śląska zajęła 2. miejsce w kategorii miast średnich, w której oceniano najlepsze warunki dla biznesu. Natomiast wśród wszystkich miast Europy Wschodniej Wrocław uplasował się na 7. miejscu. To pokazuje, że Wrocław ma jedną z najlepszych strategii pozyskiwania inwestorów oraz jest postrzegany w Europie jako dobre miejsce do lokowania inwestycji branży nowoczesnych usług i zaawansowanych technologii – dodaje Marcin Siewierski.

Powierzchnie niewynajęte

Absorpcja powierzchni netto w ostatnich 12 miesiącach utrzymała się na relatywnie wysokim poziomie pomimo wysokiej podaży powierzchni i wyniosła 92 800 mkw. Niemniej jednak podaż powierzchni przewyższyła poziom absorpcji, doprowadzając do wzrostu wskaźnika powierzchni niewynajętej, który wyniósł 12.7%, co przekłada się na wzrost o 3,6% w stosunku do analogicznego okresu w 2018 roku.

Czynsze

Wyjściowe stawki czynszów za najlepsze powierzchnie biurowe we Wrocławiu znajdują się poziomie 15 EUR/mkw./miesiąc i na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy wzrosły o 1,7% w stosunku do 2018 roku. Najwyższe czynsze są osiągalne w projektach zlokalizowanych w ścisłym centrum Wrocławia, w nowoczesnych projektach biurowych oferujących wysoką jakość pracy.

Obserwujemy coraz większe zróżnicowanie stawek czynszów w zależności od klasy, wieku i standardu budynku. Czynsze wywoławcze w obiektach klasy A oscylują w granicach od 13 do 15 EUR za 1 mkw. miesięcznie, a w budynkach klasy B od 10 do 13 EUR za 1 mkw. Najbliższe dwa lata po stronie podażowej będą relatywnie spokojne. To pozwoli na absorpcję powierzchni oddanej w ostatnich dwóch latach oraz tej planowanej na lata 2020-2021. Tym samym ustabilizuje się relacja pomiędzy popytem a podażą – mówi Jan Szulborski, Senior Consultant w firmie Cushman & Wakefield.

Prognozy

W najbliższym roku przewiduje się stabilizację rynku powierzchni biurowych oraz ogłoszenia kilku projektów zlokalizowanych w ścisłym centrum Wrocławia.

Sektor usług dla biznesu pozostanie głównym czynnikiem stymulującym popyt na powierzchni biurowe, dzięki utrzymującym się dobrym warunkom do prowadzenia tego typu działalności we Wrocławiu. Ograniczona planowana podaż oraz stabilny popyt ze strony najemców już aktywnych na wrocławskim rynku biurowym doprowadzi do kompresji wskaźnika dostępnej powierzchni. Ze względu na relatywnie niewielkie różnice pomiędzy stawkami czynszu pomiędzy centrum a głównymi hubami biurowymi będziemy obserwować duże zainteresowanie najemców strefami centralnymi – dodaje Jan Szulborski.

Źródło: Cushman & Wakefield

Komentarze

Brak wpisów.

Napisz komentarz

Komentujesz jako gość.