Rewolucja w szczecińskim porcie: zwiększenie konkurencyjności i możliwości przeładunkowych


2023.03.22
Autor: Piotr Maślak
Realizacja inwestycji mającej na celu poprawę dostępu do portu w Szczecinie, w rejonie basenu Kaszubskiego, zbliża się do końca, bowiem wykonano już blisko 75% wszystkich planowanych prac. Kluczowe elementy projektu zostały już praktycznie zrealizowane, a zakończenie wszystkich robót zaplanowano na trzeci kwartał 2024 roku. Do realizacji zadania została zaangażowana Korporacja Budowlana DORACO, która pełni rolę generalnego wykonawcy.

Jeden z najważniejszych projektów realizowanych przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście to inwestycja w rejonie Basenu Kaszubskiego, która ma na celu poprawę dostępu do portu w Szczecinie. Projekt ten ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia możliwości portu w obsłudze przeładunków drobnicowych i masowych oraz podniesienia jego konkurencyjności poprzez zwiększenie dostępności dla większych statków handlowych. Po ponad dwóch latach realizacji, inwestycja ta ma zakończyć się w trzecim kwartale 2024 roku.

Część prac realizowanych przez Korporację Budowlaną DORACO jest już na ukończeniu. Najbardziej zaawansowane są roboty na nabrzeżach Dąbrowieckim oraz Gliwickim-Uskok gdzie wykonano niemal 100% zaplanowanych zadań. Rozbudowa nabrzeża Chorzowskiego-Uskok została wykonana w 65%, nabrzeża Chorzowskiego w 55%, a nabrzeża Katowickiego w 36%. Łączna ich długość przekracza 1 km, a głębokość techniczna wynosi od 10,5 do 12,5 metra.

Obecnie trwają prace związane z wypełnieniem niecki Basenu Noteckiego w celu utworzenia placu składowego na terenie portu w Szczecinie. Całkowite zamknięcie Basenu było już konieczne, a zaawansowanie prac wypełniających wynosi 85%. Ponadto, niemalże w całości ukończono prace związane z umacnianiem brzegów na wyspach Ostrów Mieleński i Mieleńska Łąka.

Ciąg nabrzeży jest realizowany w miejscu istniejących i funkcjonujących nabrzeży. W trakcie robót rozbiórkowych mierzyliśmy się z dużą ilością niezinwentaryzowanych i nieujętych w dokumentacji projektowej przeszkód podziemnych w postaci pali, konstrukcji stalowych i żelbetowych. Napotkaliśmy też bardzo dużą nieregularną przeszkodę betonową zalegającą do – 9 m pod poziomem terenu, będącą pozostałością po iniekcjach naprawczych nabrzeża. Warto podkreślić, że prace są prowadzone na wyłączonych odcinkach nabrzeży przy stałej eksploatacji pozostałej części portu
powiedział: Andrzej Kędzior, Dyrektor Oddziału Szczecin, Korporacja Budowlana DORACO

Dzięki precyzyjnemu skanowaniu dna, Korporacja Budowlana DORACO wykryła i usunęła ponad 13 tysięcy obiektów, w tym 1800 niebezpiecznych przedmiotów pochodzenia wojskowego. W ramach działań, pracowano w ścisłej współpracy z jednostkami saperskimi Wojska Polskiego i Marynarki Wojennej. Największym znaleziskiem była amerykańska bomba lotnicza, ważąca 500 funtów, pochodząca z bombardowań aliantów z końca II wojny światowej. Marynarka Wojenna była odpowiedzialna za jej bezpieczne usunięcie i zneutralizowanie.

Komentarze

Brak wpisów.

Napisz komentarz

Komentujesz jako gość.