Łasztownia w Szczecinie z galerią handlową? Gotowy plan zagospodarowania przestrzennego


2023.01.23
Autor: Monika Kiereś
Gotowy jest już projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla szczecińskiej Łasztowni, który dotyczy terenu o powierzchni ponad 174 ha w portowym centrum miasta. Czy na wyspie powstanie galeria handlowa?

Plan zagospodarowania przestrzennego dla Łasztowni po publicznym wyłożeniu i intensywnej dyskusji ma już gotowy swój ostateczny kształt i jest gotowy do uchwalenia. Historyczna część Szczecina o powierzchni ponad 174 ha zyska nowe możliwości.

Na terenie Łasztowni, który podlega ochronie konserwatorskiej, znajduje się zabytkowa struktura o istotnym znaczeniu dla portowej historii Szczecina. Nowy plan zagospodarowania przestrzennego to m.in. utrzymanie, rozwój i umożliwienie kontynuacji funkcji produkcyjnych, składowych, magazynowych na terenach prowadzonej działalności. W projekcie wykluczono możliwość wybudowania obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży wynoszącej ponad 2 000 mkw. Wprowadzono śródmiejską zabudowę wielofunkcyjną w miejsce Przedsiębiorstwa Przemysłu Cukierniczego „Gryf”. Powstać ma więcej przestrzeni publicznych, bulwarów, placów i zieleni. Nowy plan daje możliwość wprowadzenia nawierzchni miejsc parkingowych jako częściowo przepuszczalnych.

Celem planu jest zapewnienie optymalnych warunków do przeprowadzenia transformacji funkcjonalno-przestrzennej wysp Łasztowni i Wyspy Grodzkiej, włączenie wysp do obszaru cenotwórczego miasta i ich reurbanizacja z poszanowaniem tradycji miejsca i portowego krajobrazu – mówi Zofia Fiuk - Dymek, dyrektor Biura Planowania Przestrzennego.

Głównymi elementami nowego planu dla Łasztowni są m.in. więcej przestrzeni publicznych bulwarów, placów, układów alejowych, więcej zieleni urządzonej publicznie dostępnej lub ogólnodostępnej, 2 nowe parki z brzegiem naturalnym – cała Wyspa Grodzka, teren wzdłuż Bulwaru Gdańskiego, udział do 50% powierzchni biologicznie czynnej na wskazanych placach publicznych, rozrzedzenie zabudowy na Nabrzeżu Starówka na rzecz placów publicznych, wprowadzenie linii tramwajowej most Kłodny – ul. Władysława IV (Stare Miasto – Łasztownia) oraz 3 nowe lokalne przeprawy mostowe: most Kłodny i 2 mosty pieszo-rowerowe łączące bulwary Stare Miasto - Łasztownia.

Komentarze

Brak wpisów.

Napisz komentarz

Komentujesz jako gość.