Łasztownia na nowo - nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla ścisłego centrum Szczecina


2023.03.09
Autor: Monika Kiereś
Nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Łasztowni został uchwalony przez radnych i obejmuje ponad 174 ha w ścisłym, historycznym centrum miasta. Celem planu jest przeprowadzenie transformacji funkcjonalno-przestrzennej wysp Łasztowni i Wyspy Grodzkiej.

Plan zakłada utrzymanie i rozwój funkcji produkcyjnych, składowych i magazynowych na terenach prowadzonej działalności, likwidację możliwości lokalizacji wielkopowierzchniowego obiektu handlowego oraz wprowadzenie śródmiejskiej zabudowy wielofunkcyjnej.

Transformacja Łasztowni


Celem planu jest przeprowadzenie transformacji funkcjonalno-przestrzennej wysp Łasztowni i Wyspy Grodzkiej, ich włączenie do obszaru cenotwórczego miasta oraz reurbanizacja z poszanowaniem tradycji miejsca i portowego krajobrazu. Plan zakłada również wprowadzenie nowych elementów, takich jak więcej przestrzeni publicznych w postaci bulwarów, placów oraz alejowych układów, więcej zieleni urządzonej publicznie dostępnej lub ogólnodostępnej, 2 nowe parki z brzegiem naturalnym oraz obowiązek obsadzenia drzewami wskazanych terenów.

Ponadto, plan zakłada udział do 50% powierzchni biologicznie czynnej na wskazanych placach publicznych, realizację zwartego terenu rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkalnictwa proporcjonalnie do ilości mieszkań oraz obowiązek realizacji błękitno-zielonej infrastruktury. Zmiany dotkną również obszaru komunikacyjnego, w tym wprowadzenie linii tramwajowej most Kłodny – ul. Władysława IV, trzech nowych lokalnych przepraw mostowych oraz wyznaczenie Strefy Ruchu Uspokojonego z preferencją dla przestrzeni pieszych i pieszojezdnych.

Plan przewiduje również zwiększenie możliwości funkcjonalnych i inwestycyjnych zabytkowego zespołu dawnej rzeźni miejskiej oraz istniejących struktur portowych. Wszystkie zmiany mają na celu zapewnienie optymalnych warunków dla transformacji i renowacji Łasztowni oraz Wyspy Grodzkiej z poszanowaniem tradycji miejsca i krajobrazu portowego, a także stworzenie bardziej przestrzennej i zielonej przestrzeni publicznej dla mieszkańców i turystów.

Komentarze


  • Christopher Vegetable
    Gość
    2023-03-09 13:57:07
    Dodatkowo Miasto wprowadziły zapisy, które zachęcą inwestorów do uratowania zabytkowych budynków, niszczejących obecnie przez nieudolność spółek Skarbu Państwa (Gryf Nieruchomości i Centrum Logistyczne Gryf) - możliwość ich oszklenia.

    https://wszczecinie.pl/czesc-lasztowni-moga-przykryc-szklane-dachy-taka-mozliwosc-daje-nowy-plan/43812

Odpowiedz

Komentujesz jako gość.