Z Poznania zaczynają znikać reklamy. Wchodzi w życie uchwała krajobrazowa


2023.02.21
Autor: Bartosz Motorek
W dniu 21 lutego wszedł w życie nowy przepis uchwały krajobrazowej w Poznaniu, który nakłada na firmy reklamowe obowiązek rozebrania reklam zainstalowanych bez wymaganych pozwoleń lub niezgodnych z zapisami uchwały. Z przestrzeni publicznej znikną nielegalne reklamy.

W przypadku braku wykonania tego obowiązku, firmy te będą narażone na dotkliwe kary. Przewidziano okresy dostosowawcze dla nośników reklamowych, które zostały umiejscowione legalnie.

Uchwała określa zasady i warunki dotyczące umieszczania urządzeń i tablic reklamowych, a także obiektów małej architektury i ogrodzeń. Od momentu wejścia w życie przepisów pracownicy specjalnego zespołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury są odpowiedzialni za kontrolowanie zgodności tablic i urządzeń reklamowych z przepisami. Mają oni także prawo wydawania decyzji administracyjnych oraz nakładania kar finansowych na podmioty, które instalują nośniki reklamowe niezgodne z uchwałą. Kary te są wymierzane za każdy dzień, w którym reklamy są niezgodne z zapisami uchwały.

Wysokość kar jest uzależniona od wielkości nośnika reklamowego, a wynoszą one 40-krotność opłaty reklamowej za każdy metr kwadratowy reklamy, za każdy dzień. Przykładowo, dla nośnika o powierzchni 18 m2 30-dniowa kara wyniesie 9 816 zł. Firmy, które nielegalnie instalowały reklamy, powinny już teraz przygotować się na konsekwencje.

Uchwała określa również różne terminy na dostosowanie legalnie umiejscowionych nośników reklamowych do jej przepisów. Dla obszaru staromiejskiego ustawiono 12-miesięczny termin, dla centrum i historycznych dzielnic – 2 lata, dla obszaru zurbanizowanego i przyrodniczego – 5 lat z wyjątkiem obiektów lub obszarów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków, dla których ustalono termin 2 lat na dostosowanie. Wraz z wejściem w życie tej uchwały, Miasto Poznań zyskało kompleksowe narzędzie do kontrolowania urządzeń reklamowych na terenie całego miasta, w tym również na terenach nie należących do miasta i poza strefą ochrony konserwatorskiej.

Uchwała krajobrazowa w Poznaniu - jak podzielono miasto?


Poznań został podzielony na cztery obszary zgodnie z dokumentem regulującym reklamy i zagospodarowanie przestrzeni. Obszar pierwszy obejmuje Stary Rynek i okoliczne dzielnice, takie jak Chwaliszewo i Śródka, a także obszar staromiejski. Obszar drugi to obszar centrum miasta i historycznych dzielnic, w tym Łazarz, Jeżyce, Wilda, Grunwald, a także niektóre obszary Starych Winograd, Sołacza, Łęg Dębińskich i osiedle Główna. Kolejny obszar to obszar zurbanizowany, obejmujący osiedla mieszkaniowe oraz założenia usługowe i przemysłowe. W dokumencie wyróżniono również obszar przyrodniczy, który wpisuje się w klinowo-pierścieniowy system zieleni.

Billboardy w maksymalnym rozmiarze (18 m²) są dopuszczone tylko w obszarze zurbanizowanym oraz na skrajach obszaru obejmującego centrum i historyczne dzielnice, wzdłuż głównych dróg przyspieszonego ruchu. Reklamy wielkoformatowe na budynkach mogą być instalowane tylko na elewacjach obiektów w obszarze zurbanizowanym, gdzie regulacje dotyczące reklam są mniej restrykcyjne. Tablice i urządzenia reklamowe w formie słupów reklamowych, citylightów oraz pylonów reklamowych są dopuszczone we wszystkich obszarach, ale z ograniczeniami. Szyldy mogą być umieszczone na elewacjach budynków, a w wyjątkowych przypadkach na dachu lub ogrodzeniu nieruchomości, a także w postaci wolno stojących obiektów. Liczba i wielkość szyldów są ograniczone.

W dokumencie regulowane są również zasady dotyczące sytuowania ogrodzeń, które powinny być ażurowe, a ich elementy nie mogą być betonowe. Określono również warunki lokalizowania obiektów małej architektury, które nie mogą przekraczać wysokości 5 m.

Komentarze

Brak wpisów.

Napisz komentarz

Komentujesz jako gość.