Mapa

Polimex-Mostostal S.A.

Adres
Czackiego 15/17
00-950 Warszawa
woj. mazowieckie

Informacje

Forma własności
Spółka akcyjna
Status

Profil firmy Polimex-Mostostal

Oferta

Petrochemia, chemia i ochrona środowiska:
- Studia i analizy przedprojektowe
- Koncepcje projektowe
- Kompletacja dostaw wyposażenia instalacji
- Kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego

Energetyka:
- Obiekty dla energetyki komunalnej, przemysłowej i zawodowej: elektrociepłownie, elektrownie i ciepłownie.
- Obiekty związane z ochroną środowiska: instalacje odsiarczania i odpylania spalin, techniczne zakłady utylizacji odpadów, konwersja układów węglowych na ekologicznie czyste, stacje uzdatniania wody.
- Organizowanie projektów inwestycyjnych (development).
- Kompleksowa realizacja projektów.
- Aranżowanie finansowania.
- Tworzenie powiązań z inwestorami, organizacjami finansowymi, odbiorcami energii, dostawcami paliw, dostawcami technologii oraz dostawcami urządzeń.
- Rozruch i eksploatacja inwestycji.
- Realizacja w/w tematów na terenie Polski i w krajach trzecich.

Budownictwo ogólne i mieszkaniowe:
Działalność deweloperska Polimexu-Mostostalu obejmuje:
- budowę domów jednorodzinnych i wielorodzinnych,
- budowę i remonty kompleksów mieszkalnych,
- sprzedaż domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych w domach wielorodzinnych.

W zakresie budownictwa obiektów użyteczności publicznej oferujemy budowę i modernizację:
- szkół,
- szpitali,
- sal gimnastycznych i widowiskowych,
- multipleksów i centrów rozrywkowych,
- obiektów administracyjnych i urzędów

W zakresie budownictwa przemysłowego oferujemy budowę, modernizacje i remonty dostawy:
- hal magazynowych,
- hal produkcyjnych,
- konstrukcji stalowych,
- kotłowni przemysłowych,
- kotłowni komunalnych

oraz dostawy:
- urządzeń przemysłowych,
- linii technologicznych,
- indywidualnych maszyn i urządzeń produkcji krajowej i zagranicznej

W zakresie budownictwa usługowego oferujemy budowę i modernizację:
- super i hiper marketów,
- centrów handlowych,
- hoteli,
- portów lotniczych,
- wielopoziomowych budynków usługowo - garażowych.
Polimex-Mostostal świadczy też usługi w budownictwie drogowym obejmujące budowę i modernizację dróg, mostów, wiaduktów i infrastruktury drogowej.

W zakresie budownictwa specjalnego oferujemy budowę, modernizacje, remonty i rozbudowę:
- przejść granicznych,
- obiektów związanych z ochroną środowiska (m.in. oczyszczalni ścieków, wysypisk odpadów stałych i ich przeróbkę),
- stacji paliw płynnych,
- baz magazynowych paliw,
- rurociągów paliwowych,
- wież telefonii komórkowej.

Zakres działań Polimexu-Mostostalu w obszarze budownictwa obejmuje między innymi:

* Studia i analizy przedprojektowe, koncepcje projektowe, raporty techniczno- ekonomiczne dotyczące możliwości, celowości i realności zamierzonych przedsięwzięć inwestycyjnych.
- Kompleksowe projekty gotowych obiektów, jak również projekty branżowe.
- Kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego poprzez:
- pełnienie roli inwestora zastępczego;
- pełnienie funkcji Generalnego Realizatora Inwestycji organizującego,
- prowadzącego i nadzorującego budowę, nadzory autorskie lub inwestorskie
o organizowanie szkoleń załogi, rozruchu, prowadzenie ruchu próbnego.
- Szeroki wachlarz usług projektowych, montażowych, przy uruchomieniach i modernizacjach.
- Budowę "od projektu - pod klucz".
- Organizację finansowania inwestycji.

Budownictwo drogowe i kolejowe:
Zakład świadczy usługi w zakresie budownictwa komunikacyjnego:
- Autostrady
- Drogi szybkiego ruchu
- Ulice i parkingi
- Drogi szynowe: kolejowe i tramwajowe
- Obiekty inżynierskie

Wyroby stalowe:
- Konstrukcje budowlane: szkieletowe, obudowy,
- Zbiorniki ciśnieniowe, silosy, kanały, filtry, obudowy wentylatorów,
- Kominy, wieże (w tym rurowe),
- Mosty, wiadukty, kładki,
- Estakady, obudowy przenośników, dźwignice, drabiny, barierki,
- Elementy urządzeń i inne nietypowe konstrukcje spawane,
- Konstrukcje ze stali nierdzewnej,
- Produkcja palet do transportu: butli gazowych, szkła, części samochodowych, palet budowlanych,
- Wykonywanie kontenerów, pojemników stalowych.

Kraty:
- Kraty pomostowe zgrzewane;
- Kraty prasowane (wciskane), obramowane profilem "T" lub płaskownikiem o wysokościach płaskowników nośnych kraty;
- Kraty w wersji antypoślizgowej SERRATED;
- Kraty kartonowe;
- Blachy perforowane.

Cynkowanie ogniowe:
- Cynkowanie ogniowe (zanurzeniowe),
- Metalizacja natryskowa cynkiem lub aluminium,
- Malowanie natryskowe,
- System duplex (cynkowanie+malowanie),
- Doradztwo techniczne i konsultacje.

Portfolio