Mapa

Intro Projekt Brodaczewski, Hulewicz Sp.j.

Adres
ul. Krasińskiego 41a
01-755 Warszawa
woj. mazowieckie

Informacje

Forma własności
Spółka jawna
Status
NIP
5213187203
Regon
17503966

Profil firmy Intro Projekt Brodaczewski, Hulewicz

Oferta

Prace projektowe polegają głównie na wykonywaniu:

* opracowań propozycji projektowych Klienta pod względem możliwości realizacji oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń, zatwierdzeń, uzgodnień i dopuszczeń;
* ustaleń istotnych, funkcjonalnych technicznych uwarunkowań w zakresie statyki, fizyki budowli, akustyki, ochrony przeciwsłonecznej, ochrony przeciwpożarowej, zagadnień bezpieczeństwa;
* opracowań projektów koncepcyjnych, budowlanych, wykonawczych, branżowych oraz warsztatowych i montażowych.

Naszym atutem jest kompleksowość oferty, szeroki asortyment i wysoka specjalizacja usług:

* przedstawianie rozwizań poprawnych technicznie i rwnorzędnych jakościowo pozwalających na redukcję kosztów. Optymalizacja zaproponowanych rozwizań elewacyjnych w aspekcie ekonomicznym, przy zachowaniu stawianych technicznych wymagań;
* doradztwo i konsultacje w zakresie stosowania najnowszych technologii elewacyjnych;
* pomoc przy wprowadzaniu skomplikowanych technologii;
* sprawdzanie oraz ocena zgodności rozwizań z Polskimi Normami oraz Prawem Budowlanym;
* organizacja trudnych przedsięwzięć budowlanych;
* uzyskiwanie opinii ITB i innych instytutów;
* uzyskiwanie uzgodnień BHP, p.poż.;
* sprawdzanie poprawności koncepcji projektowych pod względem fizyki budowli, wymagań akustycznych i przeciwpożarowych;
* wykonywanie projektów koncepcyjnych, wykonawczych oraz warsztatowych i montażowych;
* wykonywanie obliczeń statycznych szkła i innych elementw konstrukcyjnych.