Mapa

IDS-BUD Sp. z o.o.

Adres
Grzybowska 87
00-844 Warszawa
woj. mazowieckie

Informacje

Forma własności
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Status
Telefon
(0-22) 5703131
Strona www
ids-bud.pl
Adres email www
biuro@ids-bud.pl
NIP
8921459849
Regon
340547360

Profil firmy IDS-BUD

Oferta

Budowa obiektów kubaturowych:
- przemysłowych
- handlowo-usługowych
- mieszkaniowych
- sportowo-rekreacyjnych

Budowa infrastruktury drogowej, w tym:
- tunele komunikacyjne drogowe
- drogi i parkingi
- obiekty mostowe
- przejścia podziemne i nadziemne dla pieszych
- wymiana gruntów pod obiekty mostowe i drogowe
- nasypy drogowe i podbudowa
- przepusty i przejazdy drogowe
- chodniki i pobocza

Rozbudowa infrastruktury technicznej, w tym:
- sieci ciepłownicze
- sieci elektroenergetyczne
- sieci telekomunikacyjne

Budowa rurociągów: rurociągów do przesyłu gazu wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia
- rurociągów do przesyłu paliw
- stacji redukcyjnych
- zbiorników paliw

Budowa obiektów ochrony środowiska, w tym: przepompownie ścieków
- oczyszczalnie ścieków
- stacje uzdatniania wody
- kolektory kanalizacyjne i wodociągowe
- zbiorniki retencyjne
- budowa obiektów unieszkodliwiania odpadów