Gotowa ważna inwestycja Politechniki Warszawskiej. Przebudowano dwa skrzydła oraz dziedziniec


2023.01.09
Autor: Bartosz Motorek
Budimex zakończył kluczową fazę przebudowy i rozbudowy Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

W ramach inwestycji przebudowane zostały dwa skrzydła Politechniki Warszawskiej – B, C, oraz dziedziniec i droga pożarowa. Całość prowadzona była pod okiem konserwatora zabytków. Docelowo remont obejmuje trzy skrzydła - aktualnie trwają prace w budynku D. Łączna wartość inwestycji to 69,1 mln zł netto.

Skrzydło wschodnie C Politechniki Warszawskiej przeznaczone jest na potrzeby dydaktyczne i badawcze przede wszystkim: Zakładu Chłodnictwa i Energetyki Budynku, Zakładu Silników Lotniczych, Zakładu Termodynamiki oraz Zakładu Racjonalnego Użytkowania Energii. Przebudowa w obrębie skrzydła C miała na celu wprowadzenie odpowiednich podziałów funkcjonalnych, uzupełnienie braków oraz wprowadzenie czytelnego układu komunikacyjnego. W związku z tym wydzielono nowe przemieszczenia i wprowadzono dwie klatki schodowe. Środkowa część budynku została wypełniona nowymi stropami, tworzącymi komunikację.

Skrzydło D, które oddane zostanie do użytku w połowie grudnia 2023 roku, służyło będzie pod laboratoria Zakładu Maszyn i Urządzeń Energetycznych, laboratoria Zakładu Racjonalnego Użytkowania Energii, pojedyncze laboratoria ZCHiEB i ZT, warsztat wraz z zapleczem socjalnym i szatnią, sale dydaktyczne oraz powierzchnie wystawiennicze. Uporządkowanie funkcji wymaga znaczących zmian w obrębie bryły hali D. Konieczne są wyburzenia ścian istniejących a także likwidacja niefunkcjonalnej klatki schodowej w południowej części skrzydła. W jej miejscu zaprojektowano nową klatkę z dźwigiem osobowym. Drugi węzeł komunikacji pionowej przewidziano przy wschodniej, wewnętrznej elewacji hali. Część istniejących maszyn zostanie usunięta, by można było wprowadzić nowe podziały oraz układ funkcjonalny. W środkowej części budynku zaplanowano nowe stropy, które połączą różne poziomy w północnej i południowej części skrzydła dodatkowo stwarzając możliwość eksponowania w otwartej, dwukondygnacyjnej przestrzeni zespołu oryginalnych elementów mini elektrowni dydaktycznej. Tak zaprojektowane rozwiązanie komunikacji wewnętrznej, uwzględniające przejście do dwukondygnacyjnego pomieszczenia przeznaczonego na ekspozycję turbiny Laval’a oraz suwnicy, umożliwi zrealizowanie idei ścieżki edukacyjnej, która poprowadzi przez kolejne pomieszczenia hali z zabytkowymi urządzeniami.

W ramach zakresu I wykonane zostały prace dotyczące przebudowy hali C oraz rozbudowy o zadaszony dziedziniec wraz z obejściem na 1. piętrze wokół istniejącej auli TC-1. Dziedziniec pomiędzy skrzydłami C i D oraz aulą B został zadaszony. Powstało przejście prowadzone na poziomie 1. piętra po obu stronach auli.

Komentarze

Brak wpisów.

Napisz komentarz

Komentujesz jako gość.