Obwodnica Miechowa gotowa do września 2018 roku

2016.02.08

Trwa faza projektowania 8,4 km obwodnicy Miechowa w ciągu DW 783. Skanska, na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, zrealizuje inwestycję do 30 września 2018 r. Zadanie finansowane jest ze środków pozyskanych przez Zarząd Województwa Małopolskiego, a jego wartość to ponad 52 mln zł brutto.

Zadanie realizowane jest w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w oparciu o Koncepcję i Decyzję Środowiskową pozyskaną przez ZDW w Krakowie. Obwodnica o długości 8,4 km powstanie w północnej części Miechowa, na terenach w większości niezabudowanych o charakterze rolniczym. Nad rzeką Cichą powstanie most, a nad linią kolejową wiadukt. Ponadto, zbudowanych zostanie 5 przejazdów gospodarczych oraz przepusty drogowe. Skanska w pierwszej kolejności wykona projekt drogi, a następnie - po uzyskaniu wszelkich pozwoleń - przystąpi do realizacji zadania. Budowa zostanie skoordynowana z planowaną budową drogi ekspresowej S7 Rabka - Gdańsk.

W pierwszej kolejności prace będą polegać na robotach przygotowawczych i rozbiórkowych. Obwodnica będzie drogą klasy G, na odcinku głównym jednojezdniową, posiadającą dwa pasy ruchu. W ramach zadania powstaną pobocza i drogi serwisowe. Skanska przebuduje zatoki autobusowe, zbuduje także 4 ronda dla skomunikowania dróg przecinających budowaną obwodnicę, przy których powstaną chodniki i przejścia dla pieszych. Pierwsze z nich powstanie na początku obwodnicy, drugie na skrzyżowaniu z DK-7, następne na przecięciu obwodnicy z drogą powiatową z Miechowa do Sędziszowa, a ostatnie na końcu obwodnicy.

Projekt obejmie budowę przepustów i przejść dla zwierząt: mostu i dwóch przejazdów gospodarczych pod obwodnicą dla średnich zwierząt oraz czterech przejść dla płazów. Teren wokół tych przejść zostanie zabezpieczony poprzez zastosowanie urządzeń naprowadzających. Skanska zadba także o uszczelnienie przydrożnych rowów, co zabezpieczy wody gruntowe, zbuduje zbiornik retencyjny oraz umocni skarpy. W ramach zadania powstanie nowa infrastruktura techniczna, tj. kanalizacja deszczowa, a na wszystkich czterech rondach pojawi się oświetlenie typu LED. Zamontowane zostaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu w postaci barier ochronnych, kamer do monitoringu, tablic VMS, które wyświetlać będą komunikaty z ostrzeżeniami dla kierowców oraz oznakowanie pionowe i poziome. Roboty wykończeniowe będą polegać na uporządkowaniu terenu budowy, plantowaniu i obsianiu skarp i dna rowów mieszanką traw. Zagospodarowane zostaną również wyspy środkowych rond.

Źródło: Urbanity.pl

Komentarze

Brak wpisów.

Napisz komentarz

Komentujesz jako gość.