Inwestycje miechowski

  • Obwodnica Miechowa gotowa do września 2018 roku
    2016-02-08 10:19:16 Obwodnica Miechowa gotowa do września 2018 roku

    Trwa faza projektowania 8,4 km obwodnicy Miechowa w ciągu DW 783. Skanska, na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, zrealizuje inwestycję do 30 września 2018 r. Zadanie finansowane jest ze środków pozyskanych przez Zarząd Województwa Małopolskiego, a jego wartość to ponad 52 mln zł brutto.

Forum

Brak wpisów.