Echo Investment szykuje pozew do TK ws. b. hotelu Cracovia

2014.04.04

Spółka Echo Investment zapowiedziała wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego ze skargą dotyczącą wpisania do ewidencji zabytków budynku b. hotelu Cracovia. Właśnie zakończyła się procedura sądowa, która daje możliwość wystąpienia z taką skargą. Uzasadnieniem ma być m.in. stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich już w listopadzie 2012 roku uznał, że przepisy dotyczące praktyki dokonywania wpisów do ewidencji są sprzeczne z Konstytucją RP w wielu aspektach.

Jak uzasadnia spółka, wpisy takie pozbawiają właściciela nieruchomości konstytucyjnych praw, w tym. m.in. prawa do statusu strony w postępowaniu oraz prawa do odwołania się od decyzji konserwatora.

Także Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim piśmie do Ministra Kultury stwierdził, że "...dokonywanie wpisów do gminnej ewidencji zabytków bez zapewnienia właścicielom nieruchomości możliwości czynnego udziału w tych czynnościach prowadzi do wyraźnego naruszenia zasady audiatur et altem pars" (łac. należy wysłuchać drugiej strony).

Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślił - uzasadniając sprzeczność z konstytucją obecnych przepisów - że "...właściciel powinien mieć jasność co do możliwości realizowania zamierzeń inwestycyjnych na posiadanej przez niego nieruchomości. Ponadto, wpis do gminnej ewidencji zabytków wpływa także na wartość nieruchomości i trzeba przyjąć, że w większość przypadków wartość ta spada z uwagi na liczne ograniczenia w możliwości jej zagospodarowania...".

Źródło: Urbanity.pl

Komentarze

Brak wpisów.

Napisz komentarz

Komentujesz jako gość.