Echo Investment szykuje pozew do TK ws. b. hotelu Cracovia


2014.04.04
Autor: Urbanity.pl
Spółka Echo Investment zapowiedziała wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego ze skargą dotyczącą wpisania do ewidencji zabytków budynku b. hotelu Cracovia. Właśnie zakończyła się procedura sądowa, która daje możliwość wystąpienia z taką skargą. Uzasadnieniem ma być m.in. stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich już w listopadzie 2012 roku uznał, że przepisy dotyczące praktyki dokonywania wpisów do ewidencji są sprzeczne z Konstytucją RP w wielu aspektach.

Jak uzasadnia spółka, wpisy takie pozbawiają właściciela nieruchomości konstytucyjnych praw, w tym. m.in. prawa do statusu strony w postępowaniu oraz prawa do odwołania się od decyzji konserwatora.

Także Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim piśmie do Ministra Kultury stwierdził, że "...dokonywanie wpisów do gminnej ewidencji zabytków bez zapewnienia właścicielom nieruchomości możliwości czynnego udziału w tych czynnościach prowadzi do wyraźnego naruszenia zasady audiatur et altem pars" (łac. należy wysłuchać drugiej strony).

Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślił - uzasadniając sprzeczność z konstytucją obecnych przepisów - że "...właściciel powinien mieć jasność co do możliwości realizowania zamierzeń inwestycyjnych na posiadanej przez niego nieruchomości. Ponadto, wpis do gminnej ewidencji zabytków wpływa także na wartość nieruchomości i trzeba przyjąć, że w większość przypadków wartość ta spada z uwagi na liczne ograniczenia w możliwości jej zagospodarowania...".

Komentarze

Brak wpisów.

Napisz komentarz

Komentujesz jako gość.