Mapa

Biuro Rozwoju Krakowa S.A.

Adres
Kordylewskiego 11
31-547 Kraków
woj. małopolskie

Informacje

Forma własności
Spółka akcyjna
Status
aktywna
Strona www
www.brk.com.pl
Adres email www
brksa@brk.com.pl

Profil firmy Biuro Rozwoju Krakowa

Oferta

* projektowanie techniczne dla budownictwa ogólnego, w tym mieszkalnictwa, obiektów użyteczności publicznej, usług i turystyki;
* planowanie przestrzenne obejmujące sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów i studiów przestrzennych przewidzianych przepisami dla obszarów gmin, powiatów i województw oraz innych studiów i prognoz towarzyszących planowaniu przestrzennemu;
* projektowanie układów komunikacji oraz ich elementów, w tym autostrad, dróg ekspresowych, mostów, wiaduktów;
* projektowanie systemów i elementów infrastruktury technicznej, w tym ciepłownictwa, gazownictwa, gospodarki wodno-ściekowej, energetyki, studia i koncepcje uciepłownienia gmin i miast;
* opracowania w zakresie ochrony środowiska, w tym dotyczące ograniczenia źródeł niskiej emisji;
* nadzory inwestorskie i autorskie.
* przygotowywanie dokumentacji spełniających standardy BS, EBI i PHARE, włącznie z dokumentacją wykonawczą dla prac budowalnych;
* usługi konsultingowe, w wyżej podanym zakresie;
* usługi związane z promocją i obsługą organizacyjną działań inwestycyjnych, badawczych i projektowych;
* wizualizacje 3D;
* prezentacje multimedialne projektów.

Wiadomości o firmie Biuro Rozwoju Krakowa