Dworzec kolejowy Toruń Wschodni idzie do remontu. Jakie zmiany czekają podróżnych?


2022.10.21
Autor: Bartosz Motorek
Podpisana została umowa dotycząca przebudowa dworca kolejowego Toruń Wschód. Projekt o wartości ponad 20 mln zł zostanie zrealizowany przez firmę Budimex, która ma 77 tygodni na realizację zadania.

Podpisana umowa dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny – Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych w Toruniu – BiT City II". Generalnym wykonawcą inwestycji została firma Budimex, a inwestorem są Polskie Koleje Państwowe S.A. Wartość projektu to 21,8 mln zł netto.

W ramach inwestycji wykonawca wykona roboty budowlane, które polegały będą na przebudowie i remoncie budynków Dworca Wschodniego i Administracji, rozbiórce obiektu bunkra, zmianie sposobu zagospodarowania terenu oraz budowie Dworca Tymczasowego wraz z niezbędną infrastrukturą. Przebudowa zakłada ponadto poprawę standardu przemieszczania się osób oraz poprawę standardu obsługi.

Dworzec kolejowy Toruń Wschód wraz z budynkiem Administracyjnym wybudowany został w 1908 roku w stylu neogotyckim. Część pomieszczeń na Dworcu Wschodnim została przeznaczona na cele komercyjne oraz cele zakwaterowania turystycznego. Oba budynki znajdują się pod ochroną konserwatorską. Budimex będzie miał 77 tygodni na realizację zadania od momentu podpisania umowy.

Komentarze

Brak wpisów.

Napisz komentarz

Komentujesz jako gość.