Wrocław - herb

Wrocław

Współtworzyli
Boyakki Boyakki
27
Grand Grand
17

Mapa

MET Inżynieria Budowlana - Marek Tomkowicz

Adres
Kutnowska 1-3
53-135 Wrocław
woj. dolnośląskie

Informacje

Status
aktywna
Telefon
728479536
Strona www
metib.pl/
Adres email www
biuro@metib.pl

Profil firmy MET Inżynieria Budowlana - Marek Tomkowicz

Oferta

- Projekty warsztatowe, wykonawcze oraz budowlane konstrukcji budowlanych z głównym naciskiem na konstrukcje stalowe.
- Projekty wykonawcze konstrukcji żelbetowych.
- Doradztwo techniczne w budownictwie.
- Kompleksowe usługi wykonawcze dla robót ogólnobudowlanych i wykończeniowych.
- Adaptacje projektów typowych i opracowania projektów powtarzalnych na zamówienie z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
- Opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków (certyfikat energetyczny).
- Projekty odwodnienia terenu działki (zagospodarowania wód opadowych) zgodnie z Szkockimi wytycznymi (zbiorniki na wodę deszczową, hamulce hydrauliczne, itp.).
- Projekty: architektoniczno ? budowlane, wykonawcze i powykonawcze, dla obiektów budownictwa przemysłowego (w tym budowli i konstrukcji inżynierskich), obiektów budownictwa ogólnego i komunalnego (w tym obiektów sportowych).
- Projekty dróg wewnętrznych, dojazdowych, lokalnych i zbiorczych.
- Projekty z zastosowaniem technologii wirtualnego budynku (BIM). Projekt zawiera pięć wymiarów: trójwymiarowy szczegółowy model, w którym każdy element jest połączony z bazą danych. Baza danych zawiera informacje o koszcie danego elementu (czwarty wymiar ? koszt) oraz o czasie i nakładach na jego wbudowanie (piąty wymiar ? czas).
- Dokonywanie okresowych kontroli obiektów i zakładanie książek obiektów.
- Inwentaryzacje budowlano-instalacyjne i konserwatorsko-architektoniczne.
- Projekty technologii montażu i organizacji robót montażowych i rozbiórkowych.
- Projekty instalacji sanitarnych i elektrycznych.
- Zastępstwo inwestycyjne z nadzorowaniem, kontrolowaniem i rozliczaniem budowy.
- Optymalizacje zużycia materiałów w konstrukcjach stalowych i żelbetowych.
- Sprzedaż projektów typowych wybranych biur architektonicznych, m in. ARCHETON.