Nietypowa rewitalizacja budynku na Kępie Mieszczańskiej

2020.10.22

Zabytkowy budynek po dawnych koszarach artylerii, który znajduje się na wrocławskiej Kępie Mieszczańskiej ma przejść rewitalizację.

Firma ATC Development planuje rewitalizację zabytkowego budynku po dawnych koszarach artylerii, poprzez przywrócenie budynkowi jego właściwy stan techniczny i estetykę w zachowanej tkance, a także nadbudowanie go nowoczesnym obiektem. Koncepcja inwestycji powstała w ramach konsultacji z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (DWKZ).

Śmiała koncepcja rewitalizacji na Kępie Mieszczańskiej we Wrocławiu wymaga zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenu. Projekt został już pozytywnie zaopiniowany przez urząd konserwatorski, z rekomendacją do zmiany planu.

Zabytkowy budynek po dawnych koszarach artylerii to obecnie budynek garażowo-warsztatowy. Co ciekawe, firmie ATC Development rzeczoznawca rekomendował wyburzenie obiektu, jednak deweloper zdecydował się zrewitalizować budynek. Inwestycja zakłada renowację ścian zewnętrznych z zachowaniem istniejącego detalu i historycznej bryły zabytku.

W sprawie docelowej rewitalizacji zapewne czekają nas jeszcze niejedne rozmowy i spotkania z przedstawicielami urzędu miejskiego i konserwatora zabytków – wyjaśnia Paweł Kleszcz, dyrektor ATC Development.

Źródło: Urbanity.pl

Inne wiadomości o ATC Development

Komentarze


  • kri...s
    Gość
    2020-11-06 18:15:35
    masakra budynek na budynku. wszystko z innej bajki.
    Karl się przewraca w grobie.

Odpowiedz

Komentujesz jako gość.