Wyniki Grupy Inpro za I kwartał 2014 r.

2014.04.08

Grupa Kapitałowa Inpro podała wyniki sprzedaży mieszkań za I kwartał 2014 roku. Zrealizowano przedsprzedaż (rozumianą jako ilość podpisanych umów przedwstępnych) na poziomie 100 umów netto, czyli o blisko 60% więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. W marcu br. Grupa podpisała 32 umowy netto.

Biorąc pod uwagę rezygnacje klientów, Grupa Inpro w I kwartale br. podpisała 100 umów przedwstępnych netto, osiągając sprzedaż wyższą o prawie 60% niż w tym samym kwartale 2013 roku, gdzie podpisanych zostało 63 umowy netto.

Spółka Inpro podpisała natomiast 80 umów netto, czyli o 38% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Grupa Inpro w samym marcu br. podpisała 32 umowy netto, to jest o 23% więcej niż w marcu 2013 roku, w tym wynik 26 umów netto osiągnęła Spółka Inpro.

Źródło: Urbanity.pl

Komentarze

Brak wpisów.

Napisz komentarz

Komentujesz jako gość.