W Poznaniu powstać ma park miejski inspirowany nowojorskim High Line


2023.01.12
Autor: Bartosz Motorek
W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ul. Dmowskiego i Góreckiej w Poznaniu" znalazła się koncepcja budowy parku linearnego na terenie po dawnych torach "kolei berlińskiej" na Górczynie. Chodzi o obszar o powierzchni aż 83 ha.

Pierwszy w Poznaniu park linearny może powstać w rejonie ul. Dmowskiego i Góreckiej, na terenie po dawnych torach "kolei berlińskiej" na Górczynie. W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znalazł się obszar o powierzchni około 83 ha, który od wschodu i południa ograniczony jest torami kolejowymi, od zachodu ul. Głogowską, a od północy ul. Krauthofera. W czwartek, 12 stycznia odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie.

Głównym celem nowego planu jest określenie zagospodarowania terenów po nieużywanych już torach kolejowych. Koncepcja zakłada budowę nowego miejskiego parku, tzw. parku linearnego. Tego typu założenia tworzy się na terenach, które pełniły niegdyś funkcje komunikacyjne (np. High Line, czyli dawna estakada kolejowa w Nowym Jorku).

Wzdłuż dawnych torów planowana jest budowa drogi pieszo-rowerowej, natomiast w w starych kolejowych budynkach ulokowanie przestrzeni pod kulturę, gastronomię oraz sport. Projekt daje możliwość powstania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, w tym boiska, siłownie na świeżym powietrzu, czy place zabaw. Nowy poznański park miejskie ma mieć powierzchnię wynoszącą około 11 ha. Wykup terenu pod park na Górczynie i jego urządzenie to koszt z budżetu Miasta szacowany na około 21 mln zł.

Komentarze

Brak wpisów.

Napisz komentarz

Komentujesz jako gość.