Postęp prac na budowie Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Olsztynie


2021.03.12
Autor: Urbanity.pl
Ekociepłownia to inwestycja, która w sposób budżetowy zaspokoi potrzeby mieszkańców Warmii i Mazur związane z zaopatrzeniem w energię i ciepło przy równoczesnym gospodarowaniem odpadami. Miasto Olsztyn i region Warmii i Mazur pozbywa się tysięcy ton odpadów, a elektrociepłownia zyskuje źródło taniej energii.Poniżej można przeczytać podsumowanie pierwszego etapu prac fundamentowych związanych z realizacją strategicznego obiektu jakim jest bunkier na odpady.

Bunkier wykonany będzie w technologii ścian szczelinowych. Ten zakres prac wraz z realizacją płyty fundamentowej wykonawca robót budowlanych, firma Strabag, powierzyła Soletanche Polska, światowemu liderowi budownictwa podziemnego. Ściany szczelinowe zostały już zrealizowane. Obecnie trwają roboty związane z wykopem wewnątrz konstrukcji. Inwestorem jest spółka Dobra Energia Dla Olsztyna Sp. z.o.o. Generalnym wykonawcą inwestycji jest konsorcjum Doosan Heavy Industries and Construction (Korea) oraz Doosan Lentjes (Niemcy). Zakończenie prac zakontraktowanych przez Soletanche planowane jest na drugi kwartał 2021 roku.

Jednym ze strategicznych etapów realizacji jest wykonanie podziemnego bunkra, który będzie magazynował odpady. To stąd będą one trafiały do spalenia. Kluczowym zadaniem konstrukcji jest wykonanie szczelnej komory, którą tworzą ściany szczelinowe o grubości 80 cm i głębokości do 18 metrów. Firma Soletanche jest odpowiedzialna za realizację robót w powyższej technologii oraz wykonanie płyty dennej bunkru, wraz z 17 baretami (fundamentami specjalistycznymi wykonanymi również w technologii ścian szczelinowych), które mają za zadanie przeniesienie obciążeń z nadziemnej części bunkra i obiektów sąsiednich. Prace realizowane są w ramach kontraktu podwykonawczego z firmą Strabag, które jest podwykonawcą dla konsorcjum firm z grupy Doosan.

Zrealizowano w 100% zakres związany z wykonaniem ścian szczelinowych
Wraz z postępem prac ziemnych związanych z wykopem będą sukcesywnie realizowane kotwy gruntowe – prętowe. Kotwienie zaplanowane jest na dwóch poziomach. Większość kotew będzie realizowana jako kotwy stałe. W celu zapewnienia stateczności konstrukcji w fazie tymczasowej zostaną zamontowane tymczasowe rozpory stalowe. Płytę fundamentową bunkra będziemy posadawiać na poziomie średnim -12,8 metra – wyjaśnia Jacek Zdunek, Project Maneger, Soletanche Polska

Soletanche jest doświadczonym wykonawcą konstrukcji podziemnych. Oprócz bunkra wykonanego w technologii ścian szczelinowych realizowane są również inne elementy infrastruktury ekociepłowi z wykorzystaniem baret przenoszących ponadprzeciętne obciążenia. Cieszymy się, że kolejny raz możemy przysłużyć się środowisku realizując fundamenty obiektów wspierających strategię proekologiczną – mówi Piotr Szturmowski, Dyrektor Oddziału Północ, Soletanche Polska.

Instalacja termicznego przekształcania odpadów w Olsztynie, współfinansowana przez UE, będzie spełniać wszystkie europejskie wymagania w zakresie recyklingu i przetwarzania odpadów, jednocześnie przestrzegając limitów emisji zgodnie z nowymi dokumentami BREF (odniesienie do najlepszych dostępnych technik).

Nowa ITPO, którego zakończenie budowy planowane jest na 2023 r., będzie w stanie przetworzyć rocznie do 110 tyś. ton paliwa z odpadów (RDF) wytwarzanych przez mieszkańców Warmii i Mazur. Pokrywając około 30% zapotrzebowania na ciepło w regionie, ta nowoczesna ekociepłownia pomoże zastąpić moce z produkcji węglowej elektrociepłowni Michelin planowanej do trwałego wyłączenia w najbliższej przyszłości. Realizowana inwestycja zapewni stałe, niezawodne i bezpieczne dostawy ciepła dla mieszkańców Olsztyna. Jednocześnie wykorzystanie energii zawartej w odpadach stanowi zrównoważoną alternatywę dla paliw kopalnych przy równoczesnym zmniejszeniu powierzchni składowisk.

Komentarze

Brak wpisów.

Napisz komentarz

Komentujesz jako gość.