Ogromne zainteresowanie dworcem w Bielsku-Białej. Inwestycja zmieni wizerunek miasta


2021.03.24
Autor: Urbanity.pl
Do konkursu na przygotowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Przesiadkowego w Bielsku-Białej zakwalifikowało się ponad 50 uczestników z całego kraju. Inwestycja o wartości około 400 mln zł ma zmienić tę część miasta w jego nową wizytówkę.

Celem konkursu, który na zlecenie urzędu miejskiego, zorganizował bielski oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich jest wypracowanie najlepszych rozwiązań funkcjonalnych pod budowę w przyszłości nowoczesnego centrum komunikacyjno-przesiadkowego. Posłużą one do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Konkurs obejmuje obszar o powierzchni aż 30 hektarów skupiony wokół terenów kolejowych wraz z zabytkowym dworcem. Miejsce to ma stać się nową wizytówką miasta, łączącą częściowo poprzemysłowy fragment przedmieścia i terenów kolejowych wymagających rewitalizacji.

Wśród kluczowych dla funkcjonowania tej przestrzeni pytań jest, chociażby przyszłość charakterystycznej, długiej kładki dla pieszych łączącej dziś dworzec kolejowy i autobusowy. Czy powinna pozostać, a jeśli tak to w jakiej formie? A może pojawią się inne rozwiązanie podnoszące jakość przestrzeni publicznej? - zastanawia się Maciej Zuber, prezes oddziału SARP w Bielsku-Białej.

Do konkursu zakwalifikowało się aż 52 uczestników, w tym biura projektowe, zgłoszenia zespołowe, jak również indywidualne. Podmioty mogą składać prace konkursowe do 30 kwietnia, a jego rozstrzygnięcie ma nastąpić 31 maja. Szacowany koszt inwestycji łączący realizację węzła przesiadkowego wraz z powstaniem ulicy Nowopiekarskiej to aż około 400 mln zł. Cały proces inwestycyjny ma się zamknąć w okresie siedmiu lat.

W opracowaniach muszą dostosować się do wielu wytycznych, m.in. uwzględnić kontekst istniejącego zagospodarowania terenu i jego otoczenia. Wśród najważniejszych wymagań jest m.in. rozbudowa o obiekty komercyjne otoczenia historycznego dworca „Bielsko-Biała Główna”, zlokalizowanie w pobliżu parkingów park&ride, budowa nowego lub przebudowa istniejącego przejścia pieszego. Należy też uwzględnić planowane przez miasto zlokalizowanie na terenie nieużywanych bocznic kolejowych wielopoziomowych parkingów na 2 tys. miejsc.

Komentarze

Brak wpisów.

Napisz komentarz

Komentujesz jako gość.