Podsumowanie działań Pionu Nieruchomości PKP S.A. w 2015 r.

2016.02.11

22 zrealizowane inwestycje dworcowe o łącznej wartości 298 mln złotych, kolejne ułatwienia dla osób niepełnosprawnych, 51 dworców zbytych na rzecz JST - PKP S.A. podsumowuje 2015 rok w obszarze zarządzania nieruchomościami.

Podobnie jak w ubiegłych latach, PKP S.A. realizowała program modernizacji dworców kolejowych. W 2015 roku przeprowadzono 22 inwestycje. Do dyspozycji podróżnych oddano m.in. nowy dworzec Bydgoszcz Główna, wybudowany przy wsparciu funduszy unijnych czy nowy dworzec w Sopocie, który powstał dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu. Również w ubiegłym roku zakończono pilotażowy projekt budowy innowacyjnych dworców systemowych.

"Na stacjach Mława, Nasielsk, Strzelce Krajeńskie Wschód i Ciechanów powstały nowe, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażone w liczne rozwiązania ekologiczne obiekty. Koszt budowy dworca systemowego jest znacznie mniejszy niż w przypadku standardowej modernizacji. Niższe są także koszty eksploatacji takiego obiektu" - mówi Jarosław Kołodziejczyk, członek zarządu PKP S.A. - "Rozważamy kolejne lokalizacje pod kątem budowy IDS-ów" - dodaje.

Oprócz dużych projektów modernizacyjnych, PKP S.A. wykonuje bieżące prace estetyzacyjne na dworcach kolejowych na terenie całego kraju. Dzięki temu szansę na poprawę stanu technicznego i estetyki mają także obiekty położone w mniejszych miejscowościach. Przeprowadzone w ubiegłym roku estetyzacje objęły m.in. takie dworce, jak Dęblin, Łódź Chojny, Nidzica, Rybnik Paruszowiec, Sochaczew czy Solec Kujawski. Łączna wartość prac zrealizowanych w 2015 r. wyniosła 12,9 mln zł.

Wspólnie z Xcity Investment i partnerami zewnętrznymi PKP S.A. prowadzi także duże projekty deweloperskie. Obecnie realizowanych jest 7 inwestycji, w przypadku kolejnych 3 prowadzone są rokowania, a dla kolejnych 15 projektów zostały uruchomione postępowania, celem wyłonienia inwestorów.

PKP S.A. odnotowała również bardzo dobre wyniki w zakresie komercyjnego zagospodarowania dworców kolejowych. W 2015 r. poziom wynajęcia powierzchni na 16 dworcach kategorii Premium wyniósł 85%, z czego na 7 największych było to 94%. Obiekty kategorii Premium to ważne węzły komunikacyjne, obsługujące ruch krajowy i międzynarodowy. Dworce te oferują podróżnym najszerszą gamę usług. Pojawiają się tam zarówno znani najemcy sieciowi (tacy jak Empik, McDonald's czy Starbucks), jak i mniejsze, lokalne firmy.

PKP S.A. inwestuje również w liczne udogodnienia dla pasażerów. Już teraz podróżni w 10 największych obiektach mogą liczyć na pomoc pracowników InfoDworców. W każdym z takich punktów od niedawna dostępny jest również Tłumacz Migam - innowacja, dzięki której osoby głuche oraz słabo słyszące mogą uzyskać niezbędną pomoc, łącząc się z tłumaczem języka migowego online na tablecie. Z myślą o wygodzie podróżnych, na ponad 120 dworcach dostępne jest również darmowe WiFi.

W ubiegłym roku PKP S.A. kontynuowała działania mające na celu obniżenie kosztów związanych z eksploatacją nieruchomości. W tym celu zbędne z perspektywy funkcjonowania kolei obiekty i grunty przekazywano na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub sprzedawano prywatnym inwestorom. Te, które nie cieszyły się zainteresowaniem, a ich stan techniczny był bardzo zły, wyburzano.W minionym roku lokalne władze przejęły od spółki 51 dworców i ponad 240 km linii kolejowych. Przejęte nieruchomości mogą być na nowo zagospodarowane i służyć np. realizacji zadań własnych gminy w zakresie turystyki i sportu czy edukacji i kultury. Na takie zagospodarowanie dworców w ubiegłym roku zdecydowały się gminy Jeleśnia i Żory. Tereny po dawnych liniach kolejowych służą często jako szlaki turystyczne czy ścieżki rowerowe.

Dobre wyniki PKP S.A. osiągnęła także w zakresie sprzedaży nieruchomości. Podpisane w ubiegłym roku akty notarialne przyniosły 226 mln zł. Do największych transakcji można zaliczyć m.in. sprzedaż nieruchomości przy ul. Kiejstuta w Warszawie, przy Rondzie Mogilskim w Krakowie, czy w Katowicach, przy ul. Dworcowej. Środki ze sprzedaży nieruchomości posłużą m.in. dalszej modernizacji dworców kolejowych.

Ponadto, sprzedaż zbędnych dla PKP S.A. obiektów oznacza duże oszczędności dla spółki, dzięki ograniczeniu wydatków m.in. z tytułu utrzymania budynków czy podatku od nieruchomości. Przykładowo, tylko dzięki sprzedaży trzech ośrodków wypoczynkowych ? w Piwnicznej Zdroju, Sierakowie i Prądocinie - oszczędności w skali roku wynoszą ok. 700 tys. złotych.

Źródło: Urbanity.pl

Komentarze

Brak wpisów.

Napisz komentarz

Komentujesz jako gość.