Mapa

Stormm S.A. / Elektromontaż-Warszawa S.A.

Adres
ul. Zawodzie 16
02-981 Warszawa
woj. mazowieckie

Informacje

Status

Profil firmy Stormm S.A. / Elektromontaż-Warszawa S.A.

Oferta

- Laboratorium badań sprzętu dielektrycznego
- Usługi budowlano-montażowe
- Usługi transportowo-sprzętowe
- Rozdzielnica wnętrzowa trójprzedziałowa w wykonaniu dwuczłonowym lub jednoczłonowa dwuprzedziałowa typu RV 36
- Rozdzielnica wnętrzowa dwuczłonowa trójprzedziałowa w obudowie metalowej typu RV 17
- Rozdzielnica wnętrzowa dwuczłonowa trójprzedziałowa w obudowie metalowej typu RXJTW
- Rozdzielnica wnętrzowa dwuczłonowa trójprzedziałowa w obudowie metalowej typu RXJMW
- Dwuczłonowe rozdzielnice trakcyjne prądu stałego typu BMF
- Modularny system niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic typu ZMR
- Rozdzielnice stacyjne niskiego napięcia typu RS
- Rozdzielnica budowlana RB 93-160, RB 93-100, RB 93-63
- Elektroinstalacyjne kanały piętrowe typu KK
- Szafki SN i tablice TP
- Prostowniki dwunastopulsowe trakcyjne PD12
- Usługi techniczne i kooperacyjne w zakresie obróbki blach