Warszawa - herb

Warszawa

Współtworzyli
Grand Grand
11
mickam mickam
6

Mapa

Studio ArchiCo Sp. z o.o. Sp.k.

Adres
Niekłańska 35
03-924 Warszawa
woj. mazowieckie

Informacje

Forma własności
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Status
aktywna
Telefon
(0-22) 5171551
Strona www
archico.pl
Adres email www
kontakt@archico.pl
NIP
5213669014

Profil firmy Studio ArchiCo

Oferta

1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE:

wypis i wyrys z obowiązującego planu zagospodarowania rejonu inwestycji,

mapy prawne i mapy do celów projektowych,

badania geotechniczne, ekspertyzy techniczne, inwentaryzacje,

raport wpływu inwestycji na środowisko, uzyskiwanie decyzji środowiskowych,

uzyskanie i weryfikacja przydziału i warunków dostawy mediów,

wytyczne akustyczne, konserwatorskie, operaty p-poż.

wystąpienia o decyzję o Warunkach Zabudowy Terenu i pozwolenia na budowę,

2. PROJEKTOWANIE:

koncepcje urbanistyczne jako studium możliwości zabudowy i chłonności terenu,

kompletny wielobranżowy projekt budowlany do pozwolenia na budowę wraz ze wszystkimi uzgodnieniami,

wielobranżowy projekt przetragowy do celów przetargu na Wykonawcę,

wielobranżowe projekty wykonawcze do celów realizacji inwestycji,

konsultacje rozwiązań technicznych i materiałowych,

wielobranżowy nadzór autorski.

3. ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE PRZETARGU:

przygotowanie materiałów prekwalifikacyjnych wraz z ich oceną,

przygotowanie dokumentacji przetargowej (zgodnie z procedurami FIDIC, HOAI),

udział w negocjacjach przeprowadzanych przez Inwestora z wykonawcami,

przygotowanie umowy z wykonawcą.

4. MATERIAŁY MARKETINGOWE O INWESTYCJI:

opracowanie wizualizacjI projektu, katalogów mieszkań i proponowanych aranżacji,

organizacja wykonania makiety inwestycji.

5. NADZÓR:

stała lub cotygodniowa obecność na budowie nadzoru autorskiego