Miniaturka Osiedle Stacja Łódź

Osiedle Stacja Łódź
Łódź, Wieniawskiego 5

Mapa
Kliknij, by wczytać mapę

Informacje

Dzielnica
Górna
Otaczające ulice
Wieniawskiego
Rodzaj struktury
Kompleks
Rodzaj zabudowy
niska
Funkcja główna
mieszkalny
Status
w budowie
Rozpoczęcie budowy
2019 grudzień
Zakończenie budowy
2022 marzec
Inwestor/deweloper
Artcem

Dane techniczne

Kondygnacje nadziemne
4
Lokale mieszkalne
500

Opis

Budowany, łódzki zespół budynków z lokalami mieszkalnymi w granicach dzielnicy Górna przy ul. Wieniawskiego 5. Budowa Osiedla Stacja Łódź rozpoczęła się w grudniu 2019 i dobiegnie końca w 27 miesięcy. Deweloperem projektu jest Artcem. W odległości 468 metrów znajduje się osiedle mieszkalne Golden Sparrow, 565 metrów dalej znajduje się zespół budynków biurowych Obywatelska 100, a 660 metrów dalej budowane jest osiedle Murapol Nowa Przędzalnia.

Informacje dodatkowe

 • osiedle budynków mieszkalnych wielorodzinnych realizowanych etapowo
 • I etap to 4-kondygnacyjny budynek wielorodzinny z 45 mieszkaniami o metrażach od od 34 do 71 mkw. i układach 1, 2, 3, 4-pokojowych. Oddanie do użytku to II kwartał 2021 r.
Ostatnio zmodyfikowano 2021-03-08 11:05:33

Powiązane firmy

Forum opinii Osiedle Stacja Łódź


 • euwd
  Użytkownik
  2020-07-06 18:33:21
  co sądzicie o lokalizacji? z jednej strony tory z drugiej dwupasmówka Jana Pawła bez ekranów i jeszcze kawałek prostej na Wieniawskiego, może być głośno.

 • gość
  Gość
  2020-07-07 08:14:13
  sam sobie odpowiedziałeś....dramat dla myślących.

 • Gość
  Gość
  2020-07-09 20:56:16
  Nie do końca. Wystarczy postać chwilę w miejscu budowy. Pociągi jeżdżą tam bardzo wolno i właściwie w ogóle ich nie słychać, poza tym, nie będę już jeździły tamtędy pociągi towarowe. Jana Pawła właściwie niesłyszalna. Bloki są odsunięte od Wieniawskiego, więc i do Jana Pawła spory kawałek. Osobiście spędziliśmy sporo czasu i w miejscu budowy bloku jest dość cicho i spokojnie.

 • Kris
  Gość
  2020-07-28 12:15:53
  Macie jakieś informacje o deweloperze? Czy można mu zaufać w kwestii wypłacalności? Jak z jakością wykonywanych prac?

 • loccp
  Gość
  2020-07-28 22:00:54
  gównianie osiedle w idiotycznej lokalizacji budowane przez firemkę z lokalnego rynku bez żadnej historii,,,,nawet garaży brak.Omijać szerokim łukiem.

 • aje
  Gość
  2020-07-28 22:02:30
  http://www.krs-online.com.pl/artcem-tepinski-i-wspolnicy-spolka-jawna-krs-1078168.html

 • Rzetelnie
  Gość
  2020-08-24 15:31:27
  Najlepiej, jak wypowiadają się ludzie, którzy znają inwestycję z internetu. Ja osobiście zakupiłam mieszkanie i póki co, jesteśmy zadowoleni. Prace wykończeniowe idą bardzo ładnie, nie ma żadnego problemu, żeby sobie w każdej chwili wejść. Nawet bez umówienia, można przyjechać na budowę i z kierownikiem budowy wszystko zobaczyć i nawet pomacać, jak ktoś ma potrzebę. Jeśli chodzi o płatność, nie ma absolutnie żadnego ryzyka. Pieniądze wpłacamy nie bezpośrednio do dewelopera, tylko na konto banku, w którym deweloper wziął kredyt. Bank wypłaca deweloperowi transzę dopiero po odebraniu przez swojego specjalistę konkretnego etapu budowy. Jeśli deweloper nie wywiąże się z jakiegoś etapu, nie otrzymuje pieniędzy. Gdyby cokolwiek się wydarzyło z winy dewelopera, wszystko co wpłaciliśmy jest nam zwracane. Umowa jest bardzo prosta i czytelna i wszystko to, co tutaj napisałam jest zawarte w umowie notarialnej. Jest w internecie masa Trolli, więc jeśli chcecie cokolwiek się dowiedzieć, najlepiej pojechać i osobiście wszystkiego się dowiedzieć ze źródła. Jeśli chodzi o miejsce, dla mnie jest ok. jeśli komuś ta lokalizacja pasuje. Jest względnie cicho, pociągów nie słychać, bo jeżdżą wolno i tylko osobowe będą tamtędy puszczone, do parku szliśmy pieszo 15 minut, sklepy pod ręką.... Pozdrawiam wszystkich przyszłych sąsiadów :)

 • ...rzetelnie
  Gość
  2020-08-24 15:34:27
  ...i zwróćcie jeszcze uwagę, że jest to spółka jawna, a nie z ograniczoną odpowiedzialnością, bo spółki zo.o. zawsze ,mogą ogłosić upadłość i robi się problem, a dziś na rynku prawie każdy deweloper to spółka zo.o.Dla mnie to miało znaczenie.

 • kpo
  Gość
  2020-08-24 19:15:43
  Bank wypłaca deweloperowi transzę dopiero po odebraniu

  jak np. w ostatniej transzy braknie kasy i bank nie wypłaci dev stracisz całą kasę i lokalu też nie będzie.

 • xxx
  Gość
  2020-08-24 19:21:27
  Upadłość spółki jawnej i zdolność upadłościowa wspólników spółki osobowej – czyli jak postępować w przypadku niewypłacalności spółki jawnej lub innych spółek osobowych (np. komandytowej lub komandytowo-akcyjnej), a także samych wspólników tych spółek?

  Wyjaśnienie powyższych kwestii należy zacząć od określenia czym jest zdolność upadłościowa. Niewątpliwie jest to atrybut, który umożliwia wybranym podmiotom prowadzenie postępowania upadłościowego. Jeżeli podmiot nie posiadający zdolności upadłościowej złoży wniosek o ogłoszenie upadłości, to z pewnością wniosek ten zostanie oddalony.

  Art. 5 ustawy prawo upadłościowe wskazuje na podmioty, które mogą ogłosić upadłość na tzw. zasadach ogólnych i są to:

  przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy kodeks cywilny (np. przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, spółka jawna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej;
  spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej;
  wspólnicy osobowych spółek handlowych, ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem (wspólnicy spółki jawnej, komplementariusz w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej);
  wspólnicy spółki partnerskiej.
  Zatem zdolność upadłościową posiada zarówno wspólnik spółki jawnej (nie posiadający statusu przedsiębiorcy, przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego jest spółka jawna), a także sama spółka jawna.

  W związku z powyższym należy dokonać pewnego rozgraniczenia i można wyróżnić trzy schematy powiązane z upadłością wspólników i spółki jawnej:

  upadłość spółki jawnej;
  upadłość wspólników spółki jawnej;
  upadłość byłego wspólnika spółki jawnej na zasadach przewidzianych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka).

 • xxx
  Gość
  2020-08-24 19:23:04
  W przypadku powstania stanu niewypłacalności względem spółki jawnej osoby ją reprezentujące winny złożyć wniosek o upadłość spółki w terminie 30 dni.

  Niewypłacalność spółki jawnej może powstać na dwa różne sposoby – na skutek utraty płynności finansowej (utrata zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych) lub na skutek nadmiernego zadłużenia (wysokość zobowiązań przekracza wartość majątku i stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące).

  Po złożeniu wniosku o upadłość spółki jawnej sąd może ustalić, że spółka nie posiada wystarczającego majątku na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego i zaspokojenie wierzycieli, a następnie taki wniosek oddalić. Warto również dodać, że na skutek postępowania upadłościowego spółki jawnej do masy upadłościowej wchodzi jedynie majątek tejże spółki.

  Ogłoszenie upadłości spółki jawnej nie oznacza wcale upadłości wspólnika spółki jawnej. Niewypłacalność spółki i wspólnika wiąże się z indywidualnym podejściem do ustalenia powstałych terminów zapłaty, ponieważ wierzyciele mogą żądać zapłaty od spółki, a nie od wspólnika.

  Potrzebujesz pomocy?
  Skontaktuj się z nami 58 380 26 56 lub kliknij w "kontakt"!

  Upadłość wspólnika spółki jawnej
  Wielce prawdopodobna jest sytuacja, w której spółka jawna zachowuje płynność finansową i pozostaje wypłacalna, a jeden ze wspólników staje się niewypłacalny na skutek zobowiązań prywatnych. Mimo prywatnego charakteru zobowiązań, wspólnik ten zobowiązany jest do składania wniosku o upadłość na tych samych zasadach co niewypłacalni przedsiębiorcy.

  Kolejna, hipotetyczna sytuacja ma związek z tzw. odpowiedzialnością subsydiarną wspólników spółki jawnej. Oznacza ona, że wierzyciel może się zaspokoić z majątku osobistego wspólnika spółki jawnej w przypadku stwierdzenia bezskuteczności egzekucji z majątku spółki.

  Odpowiedzialność ta będzie miała znaczenie np. w momencie ukończenia postępowania upadłościowego spółki jawnej, w wyniku którego nie dojdzie do pełnego zaspokojenia wierzycieli. Wtedy posiadają oni możliwość zaspokojenia się z majątku osobistego wspólnika spółki jawnej i mogą złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości tego wspólnika w ciągu roku od dnia wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego. Upadłość wszczęta na wniosek wierzyciela toczy się według przepisów tzw. upadłości konsumenckiej, aczkolwiek ma ona charakter hybrydalny – właściwe są przepisy dot. upadłości konsumenckiej, ale występują ograniczenia wynikające z postępowania upadłościowego przedsiębiorców.

  Upadłość konsumencka byłego wspólnika spójki jawnej
  Jeżeli wspólnik spółki jawnej utraci tenże status na skutek:

  wykreślenia spółki z rejestru;
  wystąpienia ze spółki;
  zbycia praw i obowiązków zgodnie z art. 10 kodeksu spółek handlowych,
  to posiada zdolność w zakresie upadłości konsumenckiej, czyli upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

  Szersza analiza postępowania upadłościowego osoby fizycznej nie jest w tym momencie konieczna, ponieważ temat ten jest obszernie zaprezentowany na blogu. Warto jednak wspomnieć, że upadłość konsumencka jest niewątpliwie najkorzystniejszą z punktu widzenia dłużnika procedurą regulowaną przez ustawę prawo upadłościowe. Wśród jej zalet możemy wymienić m.in.:

  możliwość całkowitego oddłużenia;
  brak obligatoryjności planu spłaty wierzycieli;
  przywilej mieszkaniowy wynikający z utraty nieruchomości faktycznie zamieszkiwanej.
  Kwestią, którą sąd na pewno podda analizie, w kontekście składania wniosku o upadłość konsumencką, jest terminowość wniosku o upadłość spółki jawnej złożonego przez niewypłacalnego, byłego wspólnika tej spółki (w przypadku, gdy długi pochodzą z uprzednio prowadzonej spółki).


  deweloperzy sami laurkib wystawiają:)brawo trolle

 • troll
  Gość
  2020-08-24 22:14:59
  kolejne getto..13 bloków obok siebie
  zero garaży ale bieda dlatego tak tanio .

 • troll
  Gość
  2020-08-24 22:25:22
  W pomieszczeniach mokrych i wilgotnych nalezy wykonać (we własnym zakresie przez Klienta) warstwy
  powłokowej izolacji przeciwwilgociowej np. płynna folia, ścian i posadzek pod okładzinami
  ceramicznymi i w miejscach, w ktorych zlokalizowane zostaną przybory sanitarne.
  : grzejniki płytowe
  . Wysokość kondygnacji: ~ 270 cm

  wysoki standard:)

Odpowiedz

Komentujesz jako gość.