Niepewny los dawnego banku Śląskiego na Starym Mieście we Wrocławiu


2022.10.27
Autor: Piotr Maślak
Pomimo, że już w 2020 roku miał zostać wyremontowany i zaadaptowany pod biura to nadal szpeci i stanowi zagrożenie. Chodzi o budynek dawnego banku Śląskiego, między kościołem dominikanów a Starym Klasztorem w centrum Wrocławia.

Przy ulicy Św. Katarzyny na Starym Mieście we Wrocławiu znajduje się opuszczony budynek, którego właścicielem jest spółka SK 16 z Poznania. Firma już wiele lat temu zapowiadała remont obiektu i jego adaptację na potrzeby biurowe. Inwestycja Centric miała być gotowa w 2020 roku. Do dzisiaj, oprócz kosmetycznych robót na dachu, nie zostały podjęte żadne działania mające na celu rewitalizację budynku.

Inwestorem zastępczym jest spółka Prime Project z Wrocławia, która poinformowała, że projekt jest zawieszony ze względu na obecną sytuację gospodarczą. Firma zastanawia się, co dalej z inwestycją. Budynek jest w tak słabym stanie technicznym, że stanowi zagrożenie dla ludzi i mienia. W tej sprawie interweniował nawet inspektor nadzoru budowlanego, który domaga się od właściciela koniecznych prac przy zabezpieczeniu obiektu.

Pierwotny projekt inwestycji zakładał jego rozbudowę od tylnej strony o kilka poziomów. We wrześniu został złożony wniosek o wpisanie budynku do ewidencji zabytków, co znacznie utrudniłoby inwestorowi jego przebudowę. Właściciel obiektu uważa takie działanie za przesadne, ponieważ jego zdaniem dawny bank nie posiada wartości historycznej. Budynek był wielokrotnie przebudowywany i remontowany. Miejscowy plan chroni jedynie układ elewacji frontowej, pozostała część może zostać rozebrana.

Komentarze

Brak wpisów.

Napisz komentarz

Komentujesz jako gość.