Mapa

GT Projekt Przedsiębiorstwo Projektowo Consultingowe

Adres
ul. Świerzawska 1
60-321 Poznań
woj. wielkopolskie

Informacje

Status
aktywna
Telefon
(0-61) 8611167

Profil firmy GT Projekt Przedsiębiorstwo Projektowo Consultingowe

Oferta

- badania geotechniczne i geologiczno - inżynierskie;
(wiercenia, sondowania dynamiczne i statyczne CPTU)
- terenowe i laboratoryjne badania gruntów i wód gruntowych;
- specjalistyczne projekty budowlane i geotechniczne;
- konsultacje w zakresie geotechniki i budownictwa;
- kompleksowa obsługa geotechniczna i hydrogeologiczna budów;
- badania geologiczne i hydrogeologiczne dla potrzeb ochrony środowiska;
- dokumentowanie i wykonywanie ujęć wód podziemnych;
- opracowywanie operatów wodno - prawnych;
- zakładanie sieci piezometrów dla potrzeb monitoringu lokalnego;
- prowadzenie stałego monitoringu środowiska gruntowo - wodnego