Nowy woonerf w Sopocie. Ulica Kolejowa zmieni się nie do poznania


2022.11.16
Autor: Bartosz Motorek
Podpisana została umowa z wykonawcą rewitalizacji ulicy Kolejowej w Sopocie, która po zakończeniu prac budowlanych stanie się strefą woonerf, czyli ciągiem pieszo-jezdnym z uspokojonym ruchem i priorytetem dla pieszych i rowerzystów. W ramach inwestycji powstanie m.in. pierwszy w mieście dwupoziomowy parking rowerowy.

Sopot będzie miał kolejny woonerf. Pierwszy, który oddany został do użytku w czerwcu 2022 roku powstał w kwartale ulic Parkowa – Kordeckiego – al. Wojska Polskiego – Kilińskiego. Miasto podpisało już umowę z wykonawcą rewitalizacji kolejnej ulicy.

Woonerf jest jednocześnie deptakiem i miejscem spotkań mieszkańców oraz ulicą z wyznaczonymi miejscami do parkowania. Ulica Kolejowa przekształcona zostanie w w ciąg pieszo-jezdny z uspokojonym ruchem i priorytetem dla pieszych i rowerzystów. Wykonawcą inwestycji została firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. Po przebudowie ulicy Kolejowej zmieni się nie tylko układ drogowy, ale również oświetlenie uliczne, zieleń i mała architektura. Inwestycja zakłada także powstanie zdroju ulicznego oraz estetycznych ekranów zakrywających mury oporowe od strony kolei. Powstaną ponadto nowe miejsca postojowe, parking kiss and ride oraz pierwszy w Sopocie dwupoziomowy parking rowerowy.

Inwestycja swoim zasięgiem obejmie również ciągi pieszo-jezdne pomiędzy aleją Niepodległości i ul. Kolejową oraz odcinki ulic: Podjazd (na odcinku od alei Niepodległości do ul. Kolejowej) i Marynarzy.

Wykonawca rewitalizacji będzie miał 255 dni na realizację inwestycji o wartości prawie 14,5 mln zł. Przebudowa ulicy Kolejowej powinna się zakończyć w sierpniu 2023 roku.

Komentarze

Brak wpisów.

Napisz komentarz

Komentujesz jako gość.