Wielka inwestycja Akademii Muzycznej w Gdańsku za 135 mln zł


2023.02.22
Autor: Bartosz Motorek
Akademia Muzyczna w Gdańsku planuje przeprowadzenie wielkiej inwestycji, polegającej na budowie nowego obiektu na terenie kampusu przy ulicy Łąkowej 1-2. Akademickie Centrum Muzyki ma powstać do jesieni 2026 roku.

Akademia Muzyczna w Gdańsku planuje przeprowadzić dużą inwestycję, polegającą na budowie nowoczesnego kompleksu – Akademickiego Centrum Muzyki (ACM), które składało się będzie z nowoczesnej sali koncertowej, mogącej pomieścić do 400 widzów, sal dydaktycznych oraz biblioteki. Szacowany koszt całego przedsięwzięcia wynosi około 135 mln złotych.

Obecnie Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki (aMUZ) działa w zabytkowych budynkach A i B, mieszczących się w dawnym gmachu Gimnazjum Królewskiego, a także w byłych Koszarach Piechoty, znanym jako budynek żółty. Na terenie uczelni znajdują się także budynek Domu Studenckiego „Sonata” oraz Dom Muzyka, pełniący funkcję hotelową. W 2008 roku powstała sala koncertowa, jednakże nie spełnia ona wszystkich wymogów stawianych obiektom tego typu. Brakuje tam miejsca dla solistów, a także przestrzeni dla scenografii, kulis oraz garderób.

Projektowane Akademickie Centrum Muzyki oprócz funkcji koncertowej, będzie także zawierało bibliotekę i archiwum uczelni, które obecnie znajdują się w nienajlepszych warunkach w podziemiach budynku żółtego. Dodatkowo, w kompleksie znajdą się nowoczesne sale dydaktyczne, których brakuje na uczelni w ilości około 40 pomieszczeń.

Cała inwestycja ma na celu zapewnienie studentom Akademii Muzycznej w Gdańsku nowoczesnych warunków dydaktycznych oraz zapewnienie odpowiednich przestrzeni dla różnych przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych. Oczekiwany efekt inwestycji to stworzenie nowoczesnego centrum muzycznego, którego oferta przyciągnie nie tylko studentów, ale również mieszkańców Gdańska i okolic.

Lokalizacja Akademickiego Centrum Muzyki


Według wstępnej koncepcji architektonicznej, ACM powstanie na działce o powierzchni ponad 9 tys. metrów kwadratowych, która znajduje się naprzeciwko rektoratu uczelni, na miejscu obecnego parkingu. Teren przyszłej inwestycji będzie ograniczony od północy ulicą Długie Ogrody, od wschodu ulicą Łąkową, od południa ulicą Podwale Przedmiejskie, a od zachodu ulicą Szopy.

W ramach kompleksu powstanie nowoczesna sala koncertowa z widownią na 400 osób, salami dydaktycznymi, przestrzenią dla biblioteki oraz archiwum uczelni. Obiekt ten będzie miał znacznie lepsze parametry niż dotychczasowe sale koncertowe aMUZ, gdzie brakowało przestrzeni dla solistów, kulis, garderób i kurtyny. Ponadto, w budynku Akademickiego Centrum Muzyki znajdą się też sale dydaktyczne, których brakuje obecnie na uczelni.

Koszt inwestycji wynosi około 135 milionów złotych, a fundusze na ten cel pochodzą z budżetu Skarbu Państwa oraz ze środków własnych uczelni. Wstępna koncepcja kompleksu została już uzgodniona z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a w styczniu 2019 roku Rada Miasta Gdańska przyjęła zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które pozwolą na rozbudowę kampusu Akademii Muzycznej.

Harmonogram inwestycji


Zgodnie z harmonogramem prac, za kilka tygodni na terenie przyszłej inwestycji rozpoczną się sondażowe badania archeologiczne. Po ich zakończeniu planowane jest ogłoszenie konkursu na opracowanie projektu budowlanego, którego rozstrzygnięcie powinno nastąpić najpóźniej do marca 2024 roku. Następnym etapem będzie ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy ACM, tak aby prace budowlane mogły ruszyć w lipcu 2024 roku. Otwarcie Akademickiego Centrum Muzyki planowane jest na październik 2026 roku.

Komentarze


  • obs
    Gość
    2023-02-22 18:28:35
    budynek zlokalizowany między blokami , praktycznie nie widoczny, może użyteczny, ale w krajobraz miasta niczego nie wniesie /gdańska myśl urbanistyczna/

Odpowiedz

Komentujesz jako gość.