Galeria miejska w budynkach dawnego Zespołu Sierocińca w Gdańsku


2023.01.16
Autor: Piotr Maślak
Trwa rewitalizacja jednego z najstarszych gdańskich budynków przy ul. Sierocej 6 i 8. Zabytkowa nieruchomość, która obecnie jest remontowana zostanie zaadaptowana pod nową funkcję - posłuży jako Galeria Miejska.

W sąsiedztwie Placu Obrońców Poczty Polskiej i budynku Muzeum Obrońców Poczty Polskiej znajdują się budynki dawnego Zespołu Sierocińca w Gdańsku, które obecnie poddane zostały pracom remontowym i adaptacyjnym. Inwestycję nadzoruje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska.

Rewitalizacja dotyczy budynku głównego, bocznego oraz dziedzińca dawnego Zespołu Sierocińca przy ul. Sierocej 6 i 8. Obecnie trwa wzmacnianie fundamentów obiektu, na ukończeniu są z kolei prace związane z palowaniem. Przebudowana została sieć gazowa i gotowa jest także konstrukcja wsparcia obiektu. Wkrótce wykonawca ruszy ze scalaniem rys w ścianach budynku.

Zabytkowe budynki dawnego Zespołu Sierocińca, które są jednymi z najstarszych obiektów w Gdańsku, zaadaptowane zostaną na funkcje kulturalne i turystyczne. W przyszłości znajdzie się tutaj Gdańska Galeria Miejska, która przybliży twórczość artystów wywodzących się z Gdańska. Planowana jest również działalność edukacyjna i popularyzatorska w zakresie sztuk plastycznych i literatury. Powstanie także przestrzeń pod kawiarnie i ogródki kawiarniane. Zrekonstruowana przestrzeń dawnej kaplicy będzie mogła natomiast funkcjonować jako sala wykładowa lub sceniczna.

Całość inwestycji podzielono na kilka etapów. Pierwszy zakłada wzmocnienie konstrukcji i posadowienie budynku głównego oraz budynku bocznego. Prowadzone są też prace archeologiczne i konserwatorskie. Ta część prac zostanie ukończona w lipcu br. Wykonawcą jest firma Poleko, która otrzyma prawie 12 mln zł za realizację zadania.

Drugi etap prac dotyczył będzie prac konserwatorskich na wszystkich cennych historycznie elementach budynków, których zachowało się bardzo dużo, w tym pamiątkowe tablice kamienne, barokowe schody drewniane, autentyczne okna, sztukaterie sufitu dawnego „pokoju pastora” czy malowania drewnianych belek sufitowych.

Budynek Główny przy ul. Sierocej 6 powstał w latach 1698 - 99. Po II wojnie światowej w zabudowaniach mieściły się mieszkania komunalne.

Komentarze

Brak wpisów.

Napisz komentarz

Komentujesz jako gość.