Erbud wyemituje obligacje


2014.03.19
Autor: Urbanity.pl
Spółka Erbud S.A. podjęła uchwałę o wyemitowaniu do 5.3 tys. sztuk, 4-letnich obligacji na okaziciela, zdematerializowanych, niezabezpieczonych o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 52 miliony zł. Decyzję taką podjął zarząd spółki w dniu 18 marca bieżącego roku.

Obligacje wyemitowane zostaną 26 marca 2014 roku, a dzień wykupu na 26 marca 2018 roku. Emitent będzie ubiegał się o wprowadzenie obligacji na platformę obrotu dłużnych instrumentów finansowych prowadzoną przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w formule alternatywnego systemu obrotu.

Decyzja o emisji obligacji ma pozwolić firmie Erbud, na zapewnienie płynności na nadchodzące lata, które dzięki napływowi środków europejskich rozpędzą koniunkturę.

Komentarze

Brak wpisów.

Napisz komentarz

Komentujesz jako gość.