Inwestycje międzyrzecki

  • Budimex rozbuduje obwodnicę Międzyrzecza
    2014-11-18 08:36:00 Budimex rozbuduje obwodnicę Międzyrzecza

    Konsorcjum Budimeksu złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu na rozbudowę obwodnicy Międzyrzecza w ciągu drogi ekspresowej S3. Budimex wraz z Ferrovial Agroman wycenili swoje prace na 102,88 mln zł brutto, przy budżecie zamawiającego wynoszącym 223,67 mln zł brutto.

Forum

zobacz więcej...