[476]
[67]
[25]
[30]
[2]
[18]
[0]
 wizja
[1]
[1]
Nazwa Wysokość Kondygnacje Rok
wyburzony Kolegiata św. Marii Magdaleny
Poznań
30 -
-