[478]
[68]
[28]
[31]
[2]
[18]
[0]
 wizja
[1]
[1]
Nazwa Wysokość Kondygnacje Rok
wyburzony Kolegiata św. Marii Magdaleny
Poznań
30 -
-