[1]
Nazwa Wysokość Kondygnacje Rok
ukończony Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych , ITPOK , Spalarnia Śmieci
Poznań
-
5 2016
ukończony Centrum logistyczno-magazynowe ULMA
Ostrowska 484
Poznań
-
2 2012
ukończony Nowa Gazownia , Stara Gazownia
Poznań
-
-
1856
ukończony Walcownia Bridgestone Poznań
Bałtycka 65
Poznań
-
-
-
ukończony Młyn Hermanka
Fabryczna 22/23
Poznań
-
-
1895
ukończony Biogazownia na Morasku
Poznań
-
-
2016